Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Coor vahvistaa teollisuuspalveluiden tarjontaa

Coor tarjoaa markkinoiden johtavaa käyttäjä-, kiinteistö- ja teollisuuspalveluosaamista. Uusimpana palvelualueena ovat teollisuuspalvelut, ja tällä alalla sekä asiakkaat että palvelut kehittyvät nopeasti. Palveluista voidaan mainita ennakoiva ja korjaava kunnossapito sekä aktiivinen osallistuminen asiakkaiden suuriin investointeihin.

– Coor on vahvistanut kolmen viime vuoden aikana osaamistaan ja kokemustaan useilla strategisilla yrityskaupoilla ennen kaikkea Ruotsissa. Tätä nykyä olemme itse asiassa Pohjoismaiden johtavia teollisuuspalveluiden toimittajia, jolla on kapasiteettia kaikkiin tuotannon kustannustehokkuuden, varmuuden ja joustavuuden edellyttämiin palveluihin, sanoo Ruotsin Coorin itäisen teollisuuspalvelukeskuksen johtaja Lars Cederulf.

Coorin tavoitteena on kehittää väkivahva teollisuuspalvelutarjonta. Aluksi Coor perustaa lähinnä Ruotsiin maantieteellisiä teollisuuspalvelukeskuksia kunkin alueen tarpeiden mukaisesti. Teollisuuspalveluissa on olennaista paikallinen läsnäolo ja läheisyys asiakkaaseen. Yhteistyön tärkeänä edellytyksenä on tiivis ja ajantasainen tiedonsaanti asiakkaiden ajankohtaisista tapahtumista.

– Lisäksi meidän on mukauduttava kunkin alueen tarpeisiin. Jotta Coor voisi hyödyntää synergioita, siirtää osaamista ja optimoida resurssejaan, koordinoimme alueellista toimintaa ja jaamme paljon osaamista ja resursseja keskitetysti, Cederulf sanoo.

Ensimmäinen teollisuuspalvelukeskus toimii nyt Itä-Ruotsissa, ja sen keskuspaikkana on Finspång.
− Itäinen teollisuuspalvelukeskus on tällä hetkellä kaikkein täysipainoisin. Siellä on kaikki tarvittavat resurssit tehdasteollisuuden tehokkaaseen tukemiseen aina Södertäljestä Jönköpingiin. Lähinnä kyse on teräs-, metalli- ja paperitehtaista.

Koko Coorissa pyritään jatkuvasti kehittämään sekä omaa että asiakkaiden toimintaa aktiivisella parannustyöllä.
– Coor lupaa asiakkailleen palveluntoimituksen jatkuvaa kehittämistä ja älykkäitä palveluratkaisuja. Tämä koskee myös teollisuuspalveluita. Haluamme olla teollisuusasiakkaiden ensisijainen vaihtoehto, ja tämä tavoite voidaan saavuttaa vain, jos olemme hyviä työssämme ja luomme asiakkaille selkeää lisäarvoa.

Coorin teollisuuspanostuksen ajoitus ei voisi olla parempi.
– Pohjoismaisella teollisuudella menee juuri nyt hyvin, ja teollisuuspalveluiden kysyntä vain kasvaa. Tavoitteemme on kristallinkirkas: haluamme antaa Pohjoismaiden parasta ja kattavinta tukea kaikenlaiselle teollisuustoiminnalle, Lars Cederulf sanoo.

Coorin teollisuuspalvelut voidaan jakaa neljään palveluryhmään:

Teollisuuskunnossapito

Tuotantolaitosten, koneiden, työkalujen ja muiden tuotantovälineiden ennakoiva kunnossapito (suunnittelu ja valmistelu) sekä korjaava kunnossapito.

Investointiprojektit ja valmistus

Laadukas projektijohtaminen sekä tuotantolaitteiden, järjestelmien, komponenttien, työkalujen ja varaosien suunnittelu, valmistus ja asennus.

Teollisuuspuhdistus ja -jätehuolto

Erilaisten tuotantoympäristöjen puhdistuksen suunnittelu ja toteutus – aina herkkien tuotantolaitteiden puhdistuksesta ja laadukkaasta saneerauksesta tehdassiivoukseen – sekä ammattimaisesta jätehuollosta huolehtiminen.

Logistiikka

Tehokkaista materiaalitoimituksista, kuljetuskaluston hallinnasta, tuotteiden ja komponenttien siirrosta ja käsittelystä sekä saapuvasta ja lähtevästä rahdista huolehtiminen.