Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Experten

"Energianhinnat nousevat Pohjoismaissa"

Asiantuntija kommentoi: Coorissa on johtavaa osaamista monilla palvelualueilla. Tällä kertaa tapaamme energia-asiantuntija Peter Westhammarin, joka varoittaa energiakustannusten kasvusta.

Miltä Pohjoismaiden energiamarkkinoilla näyttää juuri nyt?

Pohjoismaiden sähkönhinnat ovat historiallisesti olleet hyvin alhaiset, mutta muutama vuosi sitten ne alkoivat lähentyä muun Euroopan hintoja. Ruotsin kaukolämpömarkkinoilla odotetaan valtiopäivien päätöstä kolmansien osapuolten pääsystä kaukolämpöverkkoihin, mikä antaisi uusille toimijoille mahdollisuuden kaukolämmön toimittamiseen. Nykytilanteessa on vaikea sanoa, muuttaisiko tämä kaukolämpökustannuksia, mutta Ruotsi saisi todennäköisesti entistä toimivammat markkinat, jotka mahdollistavat käytettävissä olevan energian nykyistä paremman hyödyntämisen.

Mitä energianhinnoille tapahtuu tulevaisuudessa?

Olen aika vakuuttunut siitä, että Pohjoismaiden energianhinnat jatkavat nousuaan ja lähentyvät entisestään eurooppalaista tasoa. Nykytilanteessa energiapulaan ei ole nähtävissä pitkäjänteisiä ratkaisuja. Sähkön hintakehitykseen vaikuttaa luonnollisesti Saksan päätös ydinvoimasta luopumisesta vuoteen 2022 mennessä. Maailmalla on lisäksi kova paine poliittisiin toimenpiteisiin, jotka rajoittavat hiilidioksidin kokonaispäästöjä. Nykyisiä tukimuotoja, kuten teollisuuden varsin alhaisia sähköveroja, tullaan myös todennäköisesti muuttamaan siten, että verotuksen painopiste siirtyy ympäristöä säästäviin vaihtoehtoihin.

Koska energiapulasta tulee ongelma – ja kenestä tulee pahin kärsijä?

Energiapula yhdistettynä kasvavaan ympäristöpainostukseen on nyt tosi iso juttu, ja se vain jatkaa kasvuaan. Jos pitää kurkistaa kristallipalloon, sanoisin sähkönhinnan nousevan asteittain suurin piirtein samaan tahtiin kuin viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana, eli yli kymmenen prosenttia vuodessa. Sähkökustannusten nousu tuntuu tietysti meidän kaikkien kukkarossa, mutta eniten se rokottaa energiaintensiivistä toimintaa.

Onko sinulla antaa yleispätevää neuvoa?

Yksilötasolla selkein neuvo on energiankulutuksen selvittäminen ja sen vähentäminen helpoilla tavoilla, kuten tietokoneen sammuttaminen töistä lähtiessä, turhien valojen sammuttaminen ja tilojen pitäminen sopivan lämpöisinä. Sisälämpötilan tulisi olla talviaikaan 20 astetta ja kesäaikaan 22–24 astetta. Suurin säästö saadaan käyttämättä jäävästä kilowattitunnista.

Kaikkien yritysten ja julkisten organisaatioiden on pohdittava energiakustannusten nousun ja mahdollisen ekologisen verouudistuksen seurauksia. Energiasyöpössä toiminnassa on tärkeää tehdä kunnollinen energiatilanteen tarkastelu, luoda suunnitelma, asettaa tavoitteita ja toteuttaa järjestelmällisiä toimenpiteitä.

Mitkä ovat nykyisin suurimmat hyödyntämättömät energiansäästömahdollisuudet?

Yleisesti parantamisen varaa on esimerkiksi prosessiteollisuudessa. Energiahuollon ja energiakysymysten vastuu jakautuu nykyisin usein operatiivisen toiminnan (tuotantoprosessin) ja kiinteistöjen kesken, mikä on epäoptimaalista. Olen vakuuttunut siitä, että energiankulutusta on mahdollista vähentää reilustikin ottamalla kokonaisuus haltuun ja käyttämällä optimaalisesti kaikki primäärienergia eli hyödyntämällä ostettu energia mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa kaiken hukkaenergian uusiokäyttöä sekä kaiken tuotannossa syntyvän energian maksimaalista hyödyntämistä.

Haluatko lisätietoja energia-asioista?

Ota yhteyttä Coor Service Managementin energiapalveluiden kehittäjään Peter Westhammariin puhelimitse +46 8 5539 5938 tai sähköpostitse peter.westhammar@coor.com.