Kemira

Kun palvelu on verissä

Kemira Kemi irrotti vuonna 2006 tukipalvelunsa erilliseksi tytäryhtiöksi ja otti siten askelen kohti entistä ammattimaisempaa työskentelytapaa tukipalveluiden suhteen.

Tavoitteena oli saada tukipalveluihin kaupallista potkua ja kohdistaa huomio niiden sijasta omaan ydintoimintaan. Seuraavaksi lähdettiin etsimään yhteistyökumppania, joka ottaisi palvelut haltuunsa ja myös kehittäisi niitä.

– Halusimme saada palvelut osaksi organisaatiota, jolla on vahva palvelukulttuuri. Coorin ydintoimintana on nimenomaan tukipalvelujen ja palveluhenkilökunnan kehittäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöitä ja palveluita vahvistetaan ammattimaisesti, sanoo Kemira Kemin toimitusjohtaja Lennart Albertsson.

Kemira Kemi valmistaa kemiallisia tuotteita muun muassa paperi- ja selluteollisuudelle sekä vedenpuhdistukseen. Vuonna 2006 yritys avasi muille yrityksille avoimen teollisuuspuiston Ruotsin Helsingborgiin.

– Meillä on infrastruktuuria ja muita resursseja vaikka muille jakaa. Esimerkiksi ylijäämäenergiastamme saadaan kaukolämpöä kolmasosalle Helsingborgin asukkaista. Teollisuuspuistossa on monia hyviä puolia, mutta tärkeintä on resurssien, ideoiden ja synergioiden jakaminen, Albertsson sanoo.

Kemira Kemi halusi toimia puiston isäntänä mutta jättää tukitoiminnot muille. Heinäkuussa 2010 Coor otti kilpailutuksen jälkeen haltuunsa palveluyhtiön ja sen 130 työntekijää ja teki Kemiran kanssa kolmivuotisen sopimuksen teollisuusalueen tukipalveluiden toimittamisesta.

Bengt Håkansson, Ruotsin Coorin varatoimitusjohtaja– Coor aikoo jatkaa käyttäjäpalveluiden ja teollisuuspalveluiden tarjoamista ja tuottamista teollisuuspuiston yrityksille. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kehittää ja laajentaa palvelutoimintaa, sanoo Ruotsin Coorin varatoimitusjohtaja Bengt Håkansson.

Lennart Albertssonille oli tärkeää sopia rutiineista, jotka takaavat päivittäisen liiketoiminnan sujuvuuden. Coorilla on palvelulähtöisyys verissä, ja hän halusi tämän työskentelytavan tarttuvan Kemira Kemin omaan organisaatioon. Tärkeää oli myös tehdä sopimuksesta riittävän laaja kriittisen massan luomiseksi – muuten Coorilla olisi ollut rajalliset kehitysmahdollisuudet.

– Coorin on ennen kaikkea luotava lisää paikallista liiketoimintaa, jotta syntyisi entistä suurempi kriittinen massa. Tämä hyödyttää ennen pitkää meitä kaikkia. On myös jännittävää nähdä, miten huomattavasti nuoremman palveluyrityksen työtavat voivat rikastuttaa 100-vuotiasta teollisuuskulttuuria. Coorilla on toisenlainen kulttuuri, ja sen on mukauduttava esimerkiksi suhdanteisiin nopeammin ja joustavammin kuin mihin teollisuudessa on perinteisesti totuttu.

Bengt Håkanssonin mukaan monet teollisuusyritykset tiedostavat hyödyt, joita ne voivat saavuttaa keskittymällä tuotantoonsa ja kehittämällä sekä tehostamalla kaikkea ydintoimintaan kuulumatonta toimintaa tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

– Suhdanneherkällä teollisuudenalalla on tärkeää löytää palveluntoimittaja, jonka kanssa voi kehittyä ja joka pystyy mukautumaan ylä- ja alamäkiin. Mitä suurempi sopimus on, sitä todennäköisemmin työskentely voi tuottaa lisäarvoa ja kustannussäästöjä.

Lennart Albertssonin mielestä kokonaispalveluratkaisujen toimittajan on osoitettava asiantuntemuksensa joka saralla. Toimittajan rahkeiden ja resurssien on katettava asiakkaan koko toiminta, ja asiantuntemuksen pitää olla huippuluokkaa.

– Coorin kotikenttänä on facilities management, jota on sittemmin täydennetty teollisuuspalveluosaamisella. Niinpä Coor pystyy toimittamaan meille laajapohjaisia ja älykkäitä ratkaisuja, jotka perustuvat muista asiakkuuksista saatuihin kokemuksiin. Lisäksi Coorin saama kokonaiskuva toiminnastamme luo monin paikoin parannus- ja säästömahdollisuuksia.

Kemira Kemissä koetaan, että kaupallisessa työssä on pitkälti päästy tavoitteisiin rakenteiden osalta. Haasteena on saada työ toimimaan kaikilla tasoilla. Entinen oma työntekijä on nyt ulkopuolinen toimittaja. Miten siis voidaan karistaa vanhat rutiinit ja osoittaa keskinäistä kunnioitusta?

− Inhimillinen tekijä on hyvin ratkaiseva, ja tällä saralla Coor voi todella näyttää meille ammattimaista esimerkkiä, Albertsson toteaa.

Mikä on seuraava askel?

– Suunniteltujen parannusten toteuttamista jatketaan, ja kaupallinen puoli pitää saada toden teolla sujumaan. Lisäksi huolehditaan siitä, että Coor toimittaa oikeat palvelut oikeaan aikaan ja että sillä on oikeanlaista osaamista. Tässä on mukana paljon ihmisiä, ja haaste on suuri. Nyt Coorilla on kolme vuotta aikaa näyttää, että se on oikea peluri tämäntyyppiseen toimintaan, Lennart Albertsson sanoo.

Lue lisää:

Aikaisempia artikkeleita, joissa käsitellään kokonaispalveluratkaisuja:

Asiakkaat lämpenevät kokonaisratkaisuille, NOva 1/2011

Novan seuraavasta numerosta voit myös lukea artikkelin kokonaispalveluratkaisuista julkisella sektorilla.

Ota yhteyttä:

Jos olet kiinnostunut kokonaispalveluratkaisujen hyödyistä omassa toiminnassasi, ota yhteyttä joko Juha Kauppinen puhelimitse,
010 234 3480, tai sähköpostitse juha.kauppinen@coor.com tai Sofia Johanssoniin puhelimitse, +48 9 5539 5000, tai sähköpostitse, sofia.johansson@coor.com.