Pussel

Kokonaisratkaisu on enemmän kuin osiensa summa

Kokonaispalveluratkaisujen etuja ovat kustannussäästöt, palveluiden ammattimainen kehittäminen, tehokkuuden lisääntyminen sekä huomion säilyminen omassa ydintoiminnassa. Kokonaisratkaisuja onkin alettu hyödyntää yksityisellä sektorilla, kun taas julkisen sektorin väitetään laahaavan jäljessä, mutta pitääkö tämä paikkaansa?

– Ensinnäkin pitää muistaa, että julkinen sektori on kattokäsite monenlaiselle toiminnalle, jota ohjataan poliittisesti ja rahoitetaan julkisin varoin. Sillä tarkoitetaan vaikkapa valtion virastoja, valtionyhtiöitä, kuntia ja sairaanhoitopiirejä, sanoo tilintarkastusyhtiö PwC:n Senior Manager Stefan Karlsson.

Suomen Kuntaliiton mukaan Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain 22 miljardilla eurolla, joista kuntasektorin hankinnat muodostavat noin puolet. Kuntien hankinnoissa ollaan lisäksi siirtymässä tavarahankinnoista palveluhankintoihin.

Stefan Karlsson– Julkinen sektori on tottunut hankkimaan yksittäisiä tukipalveluita, mutta epävarmuus, kokemuksen puute sekä hankintalainsäädännön kiemurat saavat pitämään palvelutoiminnan omissa käsissä. Sinänsä julkisen sektorin edustajat ymmärtävät hyvin, että oikealla tavalla toteutettu ulkoistaminen voi leikata kustannuksia ja parantaa tehokkuutta ja laatua, Stefan Karlsson sanoo.

Coorin operatiivisella johtajalla Jukka Tuomisella on kokemusta Coorin julkisen sektorin asiakkuuksista. Hän on samaa mieltä ja toteaa, että tilaajaosaamisessa on kehittämistä.

– Asiakkaalla pitää olla osaava tilaaja, joka kykenee määrittelemään vastuut ja tarpeet selkeästi ja ilmaisemaan odotuksensa. Isojen palvelukokonaisuuksien ostaminen on haastavaa, mutta toisaalta laajempien palvelukokonaisuuksien ostamisesta koituvat kokonaistaloudelliset hyödyt ovat selkeästi osoitettavissa, Tuominen korostaa.

Vaikka kehitys etenee hitaasti, Jukka Tuomisen mukaan kiinnostus kokonaispalveluratkaisuihin kasvaa myös julkisella sektorilla. Tuominen uskoo, että tämä johtuu tukipalvelujen kokonaisvaltaisen hallinnan monista eduista. Muista hankkeista saatu tietämys ja osaaminen poikivat tehokkaita ratkaisuja, ja paikalliset synergiat ja volyymien kasvu alentavat hintoja.

– Kokonaisratkaisujen toisena etuna on asiakkaan saamat joustomahdollisuudet. Uskon myös, että tilaaja hyötyy tuntuvasti, kun neuvotteluja tarvitsee käydä vain yhden sopimusosapuolen kanssa. Jos tilaaja on päätynyt ostamaan yksittäisiä tukipalveluita, heidän on itse käytävä neuvottelut kaikkien toimittajien kanssa, Jukka Tuominen toteaa.

Coorilla on nykyisin sopimuksia useiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Suomessa asiakkaina ovat esimerkiksi Askolan kunta, Espoon kaupunki, Iisalmen kaupunki, Oulun yliopisto, VR sekä Yle.

Coor on vastannut Askolan kunnan teknisen toimen ja infrastruktuurin ylläpidosta vuodesta 2005 lähtien. Sopimus uusittiin viime vuonna. Jukka Tuomisen mukaan sopimuksen onnistumista selittää osaavan tilaajaorganisaation lisäksi se, että Coor, tilaaja ja kuntalaiset ovat kehittäneet yhdessä hyvän toimintatavan informaationkulun varmistamiseksi kaikkien osapuolten välillä.

Jukka Tuominen, Coorin operatiivinen johtajaVR on Coorille suuri julkisen sektorin asiakas, joka ulkoisti kiinteistöhuoltonsa vuonna 2011. Coor vastaa VR:n kiinteistönhoidosta ja -huollosta sekä kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta valtakunnallisesti.

– Itse en ole huomannut mitään eroa julkisen ja yksityisen sektorin asiakkuuksissa. Kysymykset ovat samat, ja tavoitteena on aina tehokkuus ja kehitys. Asiakkaat haluavat myös kehityssuunnitelmia ja tunnuslukuja vaikuttavuuden arvioimiseksi, Tuominen sanoo.

Vaikka ulkoistamiseen ja kokonaisratkaisuihin suhtaudutaan usein myönteisesti, rajana ovat lait, jotka on säädetty kansalaisten, viranomaisten ja toimittajien suojelemiseksi. Stefan Karlssonin mielestä myös kunnat ovat kuitenkin aiempaa kiinnostuneempia kokonaisratkaisuista. Jukka Tuominen on huomannut, että julkisellakin sektorilla käytetään apuna ulkopuolisia konsultteja mutkikkaita palveluita koskevissa hankintaneuvotteluissa.

– Haluamme omalla toiminnallamme antaa hyviä esimerkkejä omasta työstämme ja siitä, miten olemme auttaneet muita. Hyvät suositukset ovat omiaan vauhdittamaan päätöksentekoa.

Aikaisempia artikkeleita, joissa käsitellään kokonaispalveluratkaisuja:

Asiakkaat lämpenevät kokonaisratkaisuille, Nova 1/2011

Kun palvelu on verissä, Nova 2/2011

Ota yhteyttä:

Jos olet kiinnostunut kokonaispalveluratkaisujen hyödyistä omassa toiminnassasi, ota yhteyttä liike- ja palvelutoiminnan kehitysjohtaja Juha Kauppiseen puhelimitse, 010 234 3480, tai sähköpostitse, juha.kauppinen@coor.com