Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Vuoden puheenaihe – BIM

Asiantuntija kommentoi: Tämän vuoden kuumimpia puheenaiheita ovat eittämättä uusi tekniikka ja varsinkin rakennuksen tietomallinnus eli BIM. Johtaviin BIM-asiantuntijoihin kuuluva Coorin Per Bjälnes kertoo, miksi näin on.

Mikä BIM on?

BIM eli rakennuksen tietomallinnus on lyhenne sanoista Building Information Modeling. Se on täysin uusi vakioitu tapa, jonka avulla voidaan määritellä (koodata) esimerkiksi kaikki rakennukset, huoneet ja objektit sekä niihin liittyvät palvelut. BIM-koodit muodostavat järjestelmällisen digitaalisen tietorakenteen rakennuksen keskeisistä objekteista ja palveluista.

Mihin sitä käytetään?

Per Bjälnes, Coor Service Managementin palvelutoiminnan kehittäjäBIMiä voivat käyttää omistajat ja kaikki, jotka suunnittelevat, toteuttavat tai hallinnoivat rakennuksia: arkkitehdit, rakentajat, kiinteistönhallinnan toimijat ja palveluntuottajat. Kun kaikki käyttävät samaa tietojärjestelmää (BIM-koodia), rakennuksen koko elinkaaren hallinta ideasta tilaukseen, rahoitukseen, rakentamiseen ja kiinteistönhoitoon on entistä varmempaa, tehokkaampaa, parempaa ja helpompaa.

Miltä BIM-koodi näyttää?

BIM-koodi koostuu luvuista, kirjaimista ja merkeistä, joista jokainen sisältää tärkeää tietoa tietystä objektista tai palvelusta. Digitaalinen BIM-koodi voidaan helposti yhdistää viivakoodiin tai RFID-tunnisteeseen, jotka taas voidaan lukea jonkinlaisella kannettavalla PDA-laitteella kuten puhelimella tai tietokoneella.

Mitä etua BIM-järjestelmästä on, ja ketä se hyödyttää?

Kaikki suunnittelusta, rakentamisesta, kiinteistönhallinnasta ja palveluista vastaavat toimijat hyötyvät siitä, että käytössä on yhteinen ja yhtenäinen koodijärjestelmä. Se helpottaa piirtämistä ja visualisointia, vianetsintää, valvontaa, analysointia sekä raportointia. Työ tehostuu, ja kaikkien prosessien laatu paranee huomattavasti rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Miksi BIM on niin hyvä?

Hyvän ja modernin tietojärjestelmän on täytettävä tietyt kriteerit. Sen pitää olla digitaalinen, spatiaalinen (3D), mitattavissa oleva, yleispätevä, helppokäyttöinen ja kestävä. BIM täyttää kaikki nämä vaatimukset. Kehittäessämme BIM-järjestelmää olemme käyttäneet lähtökohtana myös kiinteistö- ja rakennusalan vakiintuneita standardeja ja kehittäneet siten hyväksi havaittuja luokitusjärjestelmiä. Olemme niin ikään keksineet fiksun uuden tavan, jolla objekteja ja palveluita voidaan yhdistää toisiinsa.

Miten pitkällä kehitys on, ja miten arvioisit tulevaisuutta?

Kiinnostus BIMiä kohtaan on valtaisa. Se on standardi, jota Coor ja muut Tukholman uuden yliopistosairaalan rakentamiseen osallistuvat toimijat ovat kehittäneet yhdessä ja jota käytetään projektissa. Tämä projekti eroaa monista muista siten, että kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä jo kehitysvaiheessa ja että elinkaarinäkökulma otetaan huomioon kaikessa. Yhdysvalloissa on vastaava Cobie-standardi, joka ei tosin ole yhtä kehittynyt ja kokonaisvaltainen. Väittäisin, että BIM on kehittynein olemassa oleva tietomallinnusjärjestelmä, jolla on kaikki edellytykset tulla pikkuhiljaa standardiksi kaikissa uudisrakennushankkeissa.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä Coor Service Managementin aluepäällikköön Pertti Kaukorantaan puhelimitse, puh. 010 234 3483, (pertti.kaukoranta@coor.com).