Tjänster

Ulkoistamiskoulu – näin teet fiksuja kauppoja!

Ulkoistamiskoulu on Novan uusi vakituinen artikkelisarja. Coor haluaa edistää älykästä liiketoimintaa jakamalla vuosien varrella kertynyttä osaamistaan ja kokemustaan. Ulkoistamisen perustekijöitä käsitellään ja valotetaan jatkossa Novan joka numerossa. Tässä numerossa Jan-Olof Backman selittää, koska kannattaa ulkoistaa yksittäisiä palveluita ja koska tulisi valita kokonaispalveluratkaisu.

Tukipalvelujen tilaajan suurimpia haasteita on päätös siitä, ostetaanko palvelut integroituna kokonaisuutena vai yksitellen tai palveluryhmittäin. Coor-konsernin kehitysjohtaja Jan-Olof Backman on pohtinut asiaa yli 12 vuotta, sillä hän oli mukana jo Cooria perustettaessa.

Kokonaisratkaisuja vai yksittäisiä palveluita?

– Kokonaisratkaisut ovat varsinkin kustannusnäkökulmasta paras vaihtoehto suuryrityksille, joilla on suuret pääkonttorit tai teollisuusalueet ja vaativat tarpeet. Palveluiden väliset synergiat ovat tämäntyyppisissä palveluissa selkeästi suuremmat kuin alueelliset mittakaavaedut, joita voidaan saavuttaa palvelujen pilkkomisella, Jan-Olof Backman sanoo.

Kokonaispalveluratkaisut vähentävät epäolennaisuuksiin keskittymistä, ja palvelujen parempi hallinta lisää joustavuutta. Jos tukipalvelut on paketoitu kokonaisuudeksi, niitä on myös huomattavasti helpompi mukauttaa asiakastoiminnan muutoksiin. Toisena etuna on se, että mitkään tärkeät asiat eivät jää vastuualueiden väliin. 

Mitkä ovat yksittäisten palvelujen hyödyt?

– Osa palvelukategorioista soveltuu paremmin yksittäispalveluina toteutettavaksi. Tällaisista Coorin tarjoamista palveluista voi mainita esimerkkinä vahinkopalvelun ja tietyt teollisuuspalvelut, joissa hankintalogiikka on hieman toisenlainen. Valtaosassa tukipalveluita ja myös monissa teollisuuspalveluissa piilee kuitenkin huomattavia paikallisia synergiaetuja – kunhan toimeksiannot ovat riittävän suuria, Jan-Olof Backman kertoo.

Hän puhuukin paljon juuri toimeksiantojen koosta. Tämä selittyy sillä, että kokonaispalveluratkaisut ovat tavallista mutkikkaampia ja vaativat enemmän hallinnointia sekä tavallista ammattitaitoisempaa johtamista ja kehitystyötä. Kokonaisratkaisun mielekkyyttä voi siis olla vaikea perustella monille pienyrityksille, joilla on pieniä toimistoja tai teollisuusalueita.

Jan-Olof Backman huomauttaa, että kokonaispalveluratkaisujen onnistunut toteutus on haasteellista. Coorilla on kautta linjan hyvin tyytyväisiä asiakkaita, mutta toisten palveluntoimitus sujuu luonnollisesti paremmin kuin toisten.