cookie

Coor janoaa palautetta

Parannuksia on vaikea tehdä, ellei ensin tiedä, missä on parantamisen varaa. Syksyllä Coor toteuttikin suuren tutkimuksen, johon osallistui asiakkaita, yhteyshenkilöitä ja palveluiden käyttäjiä. Nyt tulokset ovat selvillä ja Coorin kehitystyö voi alkaa.

Tutkimuksella mitataan asiakkaiden näkemyksiä Coorista palveluntuottajana ja etsitään parannuskohteita. Tutkimukseen osallistui yli 1 000 yhteyshenkilöä ja lähes 3 000 palveluiden käyttäjää. Asiakkaita oli mukana Pohjoismaiden lisäksi Belgiasta, Unkarista, Virosta ja Puolasta.

Johan MildJohan Mild, toimitusjohtaja, Coor Suomi– Haluan kiittää kaikkia asiakkaita, jotka käyttivät aikaansa kyselyyn vastaamiseen. Tulosten avulla Coor kehittää toimintaansa, panostaa vahvuuksiinsa ja korjaa puutteitaan, sanoo Coorin Suomen-toimitusjohtaja Johan Mild, toimitusjohtaja, Coor Suomi.

Tuloksissa on asiakaskohtaista vaihtelua, mutta kaiken kaikkiaan asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä. Jos tuloksia tarkastellaan kokonaisuutena, Coor saa korkeat pisteet asiakaspalvelusta, palveluiden laadusta ja yhteyshenkilöistä. Parannuskohteista taas voidaan mainita tiedotus.

Tulosten avulla Coor kehittää toimintaansa, panostaa vahvuuksiinsa ja korjaa puutteitaan.

Johan Mild, toimitusjohtaja, Coor Suomi

– Tutkimus on tärkeä työkalu, joka auttaa Cooria löytämään kehityskohteita. Tulokset analysoidaan konsernitasolla – ja mikä tärkeintä – asiakkuuksittain. Meidän pitää nähdä ja ottaa huomioon kunkin asiakkaan tarpeet, Johan Mild sanoo.

Charlotte Almberg, liiketoimintayksikön johtajaTulosten perusteella laaditaan asiakaskohtaisia kehityssuunnitelmia. Tulokset sai hiljattain myös Charlotte Almberg, joka on Coorin Norjan-liiketoimintayksikön johtaja ja vastuussa useista asiakkuuksista koko Skandinaviassa.

– Ensi alkuun analysoimme tulokset määrittelemällä kehityspotentiaalin ja onnistumiset. Sen jälkeen laadimme toimenpide-ehdotuksia, joista keskustellaan asiakkaan kanssa. Ehdotukset on tarkoitus esitellä asiakkaille ensi vuoden alussa, Charlotte kertoo.

Charlotte tähdentää, että tarvittavista toimenpiteistä tulisi keskustella yhdessä asiakkaan kanssa. Yhtä tärkeää on toteutuksen säännöllinen seuranta ja siitä raportoiminen. Työssä onnistuminen vaatii järjestelmällisyyttä, ja esimerkiksi Charlotten asiakkuuksissa yhdessä päätetyt toimenpiteet syötetään toimenpidesuunnitelmaan.

– Toimenpidesuunnitelma sisältää kaikki asiakkaan kanssa sovitut toimenpiteet ja seurantakohteet. Olen oppinut palvelualalta ennen kaikkea sen, että palveluntuotannon kehittämiselle pitäisi löytää järjestelmälliset käytännöt ja että tuottajan ja tilaajan tulisi sopi niistä yksissä tuumin, Charlotte Almberg tiivistää.