Kieli / Sivusto

Languages

Change site

screen

Kaikki puhuvat teollisesta internetistä

Meneillään oleva digitalisaatio muuttaa kaiken toimintamme edellytyksiä ja vaikuttaa alaan kuin alaan. Varsinkin palvelusektorilla voidaan saavuttaa paljon ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja, jotka tehostavat tuotantoa ja vapauttavat siten henkilöstön aikaa itse palveluun.

Mitä digitalisaatio merkitsee meidän alallamme?

Coor Service Managementissa tiedostettiin jo varhain, että digitaalisista ratkaisuista tulisi iso juttu tukipalvelujen tuotannossa. Lisäksi tiedostettiin, että nykyisen ja kehitteillä olevan tekniikan hyödyntäminen edellyttää oikeiden yhteistyökumppaneiden löytämistä. Tekniikasta on ajankohtaisena esimerkkinä teollinen internet tai esineiden internet (Internet of Things, IoT), joka tarkoittaa modernin anturitekniikan valjastamista palveluntoimituksen tarpeisiin.

Coor on mukana Intelin IoT Ignition Labiin liittyvässä innovaatioverkostossa, jossa se testaa ensimmäisten joukossa uuden anturitekniikan älykkäitä käyttömahdollisuuksia.Coorin pääkonttorissa Tukholmassa on toteutettu pilottihanke, jossa testattiin laajamittaisesti älyanturien käyttöä. Kyseessä on Coor Service Managementin, TeliaSoneran, Intelin ja Yanzin yhteishanke.Coorin innovaatio-ohjelmasta vastaava Fredrik Sandquist uskoo, että teknisillä ratkaisuilla kerättävä tieto tarjoaa suuria mahdollisuuksia oma-aloitteiseen toimintaan.

– Kokeilemme pääkonttorissa erityyppisiä antureita, joilla seurataan kopiopaperin tai käsipaperin täydennystarvetta, jäteastioiden tyhjennysväliä sekä sisäilman laatua.Tekniikka on ollut olemassa jo kauan, mutta vasta nyt se alkaa olla riittävän kustannustehokasta laajamittaiseen käyttöön.

Meidän alallamme teollinen internet on yksi monista mahdollisuuksista, joita nyt pyritään ymmärtämään ja hyödyntämään.

Fredrik Sandquist, Innovation Manager, Coor Service Management

Coor on jo jonkin aikaa hyödyntänyt anturitekniikkaa myös tilojen käyttöasteen seurannassa. Kun näin kerättyä tietoa täydennetään syvähaastatteluilla, erityyppisten tilojen käytöstä on mahdollista päättää tarkoituksenmukaisesti. Palvelua myydään Coor SmartUtilization -nimisenä pakettiratkaisuna, ja sitä käyttävät yritykset, jotka haluavat tehostaa tilankäyttöään muuttojen tai suurten tilamuutosten yhteydessä.

Seuraavana vaiheena on teollisen internetin käyttöönotto kiinteistö- ja teollisuuspalveluissa

Kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden liittäminen verkkoon helpottaa oma-aloitteista huoltoa, kunnossapitoa ja energiatehokkuuden parantamista. Kun kerätyn tiedon pohjalta voidaan toimia ennakoivasti, tukipalvelujen suunnittelu ja toteutus paranee, tehostuu ja vihertyy.

– Teollisen internetin mahdollisuudet ja hyödyt ovat luultavasti vieläkin suuremmat kuin mitä nyt ymmärretään. Digitalisaatio on niin sanotun neljännen teollisen vallankumouksen vahva muutosvoima, joka vaikuttaa kaikkiin aloihin ja toimintoihin. Meidän alallamme teollinen internet on yksi monista mahdollisuuksista, joita nyt pyritään ymmärtämään ja hyödyntämään, Fredrik Sandquist sanoo.

fredrik sandqvist

Fredrik Sandquist

Innovation Manager