Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Cleaning

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Coorin konsernijohto on asettanut työtapaturmille nollatavoitteen. Vastuullisena työnantajana Coor aikoo varmistaa sen, että koko henkilöstö on kunnossa työpäivän jälkeen. Tavoitteeseen suhtaudutaan tinkimättömästi.

Mikael Karlsson– Coorilla on monia hyvin turvallisuustietoisia asiakkaita, ja näissä asiakkuuksissa Coor on aina tehnyt edistyksellistä turvallisuustyötä. Nyt nostamme koko henkilöstön rimaa ottamalla käyttöön uudet konsernitason turvallisuusperiaatteet, toteaa Coorin laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvastaava Mikael Karlsson.

Coorin toiminta on aina ollut kehitys- ja innovaatiolähtöistä, ja uusien turvallisuusperiaatteiden kehittämistä ovat siivittäneet ennen kaikkea Coorin omat aloitteet sekä suuren asiakaskuntamme tuki. Borealis, Statoil, Volvo AB, EON, Fortum ja Sandviken ovat esimerkkejä työturvallisuuden huippuyhtiöistä, jotka asettavat toimittajilleen kovia vaatimuksia.

– Haluan tähdentää, että tämä on ennen kaikkea yhteistyötä. Asiakkaidemme turvallisuustyö on useimmiten täysin läpinäkyvää, ja he ovatkin toimineet sparraajina ja vertailukohtina omien periaatteidemme kehityksessä. Yhdessä pääsemme pidemmälle, ja kaikilla on sama tavoite: työtapaturmien vähentäminen ja ehkäiseminen, Mikael Karlsson toteaa.

Kaikkien coorilaisten pitää tuntea olonsa turvalliseksi toimipaikasta riippumatta.

Mikael Karlsson, HSEQ Manager, Coor Service Management

Coor toimittaa palveluitaan asiakkaan tiloissa, joten tapaturmariski vaihtelee toimipaikoittain ja turvallisuustyön sisältö on kytköksissä arvioituun riskitasoon. Coorissa on kuitenkin laadittu myös yhteiset periaatteet, jotka ilmaisevat turvallisuustyön vähimmäistason. Kaikkien coorilaisten pitää tuntea olonsa turvalliseksi toimipaikasta riippumatta.

– Coorin palveluntoimitus tapahtuu asiakkaan tiloissa, joten asiakkaan kanssa on tehtävä turvallisuusyhteistyötä. Useimmiten vaatimukset ovat yksi yhteen, mutta joskus meillä on tiukemmat vaatimukset. Nyt kun työskentelemme uusien periaatteiden mukaisesti, omat kokemuksemme voivat antaa potkua myös asiakkaan henkilöstölle ja toiminnalle, Mikael Karlsson toteaa.

Nykytrendinä on se, että muutkin kuin työturvallisuustyötä perinteisesti hallinneet teollisuusyritykset ovat alkaneet kiinnostua järjestelmällisestä työturvallisuustyöstä. Yleensä kyse on yrityksistä, jotka tekevät strategista vastuullisuus- ja ympäristötyötä ja joille näiden asioiden tiedostaminen on tärkeää organisaation kaikissa osissa – esimerkkeinä TeliaSonera, Ericsson, NCC ja Skanska.

– Selkeän turvallisuuskulttuurin omaksuminen lisää vetovoimaamme palveluyhtiönä niin henkilöstön kuin yhteistyökumppaneidenkin silmissä, Mikael Karlsson sanoo.

Kuten kaikki muutostyö, uusien tottumusten omaksuminen lähtee aina ketjun yläpäästä. Selkeä johtajuus antaa siis askelmerkit koko yritykselle. Mikael Karlssonin mukaan kyse on huolenpidosta.

– Meidän on parannettava henkilöstön tietoisuutta oman käytöksen vaikutuksista. Meidän on puhuttava turvallisuuskulttuurista ja sen merkityksestä. Ennen kaikkea meidän on kuitenkin puututtava asiaan, jos joku ei toimi sovitusti. Toisista on pidettävä huolta.

Coorin turvallisuusperiaatteiden rakennuspalikoita ovat hyvät johtamiskäytännöt, seuranta ja analyysi, organisaatio ja verkostot sekä rutiinit ja ohjeet. Seuranta ja analyysi on erittäin tärkeää, jotta voisimme ryhmitellä suurimmat riskit ja yleisimmät tapaturmat ja pyrkiä ehkäisemään niitä.

– Ongelmana ei juuri koskaan ole rutiinien ja ohjeiden puute, vaan niiden laiminlyönti. Rutiinien ja ohjeiden noudattaminen on siis kaikkien yhteinen vastuu, Mikael Karlsson korostaa.

Miten työtapaturmien vähentämistavoite saavutetaan?

  1. Noudatamme koko konsernissa selkeää työtapaa, joka perustuu säännölliseen raportointiin ja analysointiin. Tulokset kootaan neljännesvuosittain, ja niitä pohditaan ja analysoidaan konsernijohdossa.
  2. Toteutamme konsernissa monenlaista toimintaa koulutuksesta aktivointiin ja pyrimme näin vähitellen lisäämään osaamista ja tietoisuutta.
  3. Käytämme vakiintuneita prosesseja koko yhteisen kokemuspohjan hyödyntämiseksi. Teemme turvallisuusasioissa moniammatillista konserniyhteistyötä, vertaamme itseämme muihin yrityksiin ja etsimme hyviä käytäntöjä. Jaamme kokemuksia yhteisen näkemyksen ja sitoumuksen vahvistamiseksi.

Kari Keränen

työturvallisuusasiantuntija, Coor Suomi