Haku

Coor Green Services

Voidaksemme vastata ympäristötietoisten asiakkaidemme vaatimuksiin ja edistääksemme ympäristöä säästävien vaihtoehtojen suosimista olemme kehittäneet palvelualalla ainutlaatuisen ympäristömerkinnän nimeltään Coor Green Services.

Ainutlaatuinen ja kattava ympäristötarkastus

Tähänastinen ympäristötyö palvelualalla on ollut varsin hajanaista ja sisältänyt lähinnä yksittäisten palvelujen tai tuotteiden ympäristötehokkuuden arviointia. Olemme ensimmäisenä palveluyhtiönä koonneet kaikki palvelut ja tuotteet yhden kriteeristön alle ja voimme siten tarjota asiakkaillemme koko palveluntoimitussopimuksen ja kaikki palvelut sisältävän ympäristötarkastuksen.

Kaksi tavoitetasoa

Ympäristötarkastus sisältää kaksi tasoa: hopea- ja kultatason. Hopeatason saavuttaminen edellyttää, että palveluntoimitus täyttää vähintään 69 % kyseiselle palvelukokonaisuudelle asetetuista kriteereistä. Kultatason saavuttamisen edellytyksenä on 85 %. Coor Green Services -työkalun avulla voimme sekä arvioida nykyistä palveluntoimitustamme että tehdä useita uusia ympäristöparannusehdotuksia asiakkaillemme.

Jatkuvasti kehittyvä arviointityökalu

Kultatason saavuttaminen on haastavaa muttei mahdotonta. Kehitämme arviointityökalua jatkuvasti, mikä mahdollistaa tavoitteiden tarkentamisen ajan saatossa. Kriteerien ja tasojen vuosittainen täsmentäminen on tae sille, että ympäristöön liittyvät tavoitteet säilyvät vuosi toisensa jälkeen korkealla tasolla.