Coor perustaa toimikunnan pitkän aikavälin kestävän kehityksen työlle (CSR)

Coor Service Management perustaa erillisen kestävän kehityksen (CSR) toimikunnan pitkän aikavälin kestävään kehitykseen tähtäävän työnsä jäsentämiseksi ja selkeyttämiseksi. Toimikunta toimii suoraan konsernijohdon alaisuudessa.

Coor ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja sen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä pitkän aikavälin vaikutuksista. Coorissa aletaan nyt jäsentää tätä työskentelyä perustamalla kestävän kehityksen toimikunta. Kestävän kehityksen toimikunnan tehtävänä on laatia ehdotukset konsernin kestävää kehitystä ohjaaviin politiikkoihin, tavoitteisiin ja yleisiin periaatteisiin liittyen.

- Omistajien, asiakkaiden, henkilöstön ja toimittajien mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka vakaasti toimintaamme kehitetään ja kuinka tehokkaalla ja vastuullisella tavalla sitä johdetaan – nyt ja tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen toimikunnan työ sisältää kaikki olennaiset aiheeseen liittyvät osa-alueet, ja sen perustaminen jäsentää aiempaa paremmin työskentelyämme näiden tärkeiden asioiden parissa, Coor Service Managementin konserni- ja toimitusjohtaja Mats Jönsson sanoo.

Yhtiön mukaan vastuun ottamisessa pitkällä aikavälillä yhdistyvät keskittyminen taloudelliseen kehitykseen (kasvu ja kannattavuus) sekä huolehtiminen ympäristöstä ja sosiaalisista asioista. Coor on määritellyt kolme yritystoiminnan osa-aluetta, joilla on vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä lyhyemmällä että pidemmällä aikavälillä – nämä ovat liiketoiminnasta, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtiminen. Työskentelemällä aktiivisesti näiden osa-alueiden parissa Coor antaa oman panoksensa vakaan ja kes-tävän kehityksen eteen tehtävälle työlle.

Kestävän kehityksen toimikuntaan kuuluvat viestintäjohtaja (Åsvor Brynnel, koolle kutsuja), HR-johtaja (Anders Asplund), hankintajohtaja (Karoliina Cal-lavik), palvelutoiminnan kehitysjohtaja (Alexis Kahlmann), toimitusjohtajat Norjasta (Freddy Eriksen) ja Ruotsista (Staffan Ebenfelt, myös johdon edustaja laatu- ja ympäristöasioissa). Kestävän kehityksen toimikunta koordinoi myös konsernin ympäristöverkostoa sekä konsernin pohjoismaista sosiaalisesti kestävään kehitykseen tähtäävän verkoston toimintaa.

Lisätietoja:

Mats Jönsson, konsernijohtaja ja toimitusjohtaja, +46 8 553 950 50, mats.jonsson@coor.com

Åsvor Brynnel, viestintäjohtaja, +46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com