Yrityskulttuuri hyvän palvelun takeena

Monilla asiakkaillamme on toimintaa eri paikkakunnilla ja eri maissa. He odottavat meidän toimittavan tasalaatuista palvelua kaikkialla. Siksi työskentely yhtenäisen yrityskulttuurin eteen on meille tärkeää.

Johtotähdet eli Coorin arvot ovat yhtenäisen yrityskulttuurimme perusta.

Kulttuuri ja arvot kehittämisen perustana

Meitä coorilaisia yhdistää työtehtävistä riippumatta halu tarjota hyvää palvelua asiakkaillemme. Yhteisenä tavoitteenamme on myös palvelumme jatkuva kehittäminen. Koko henkilöstömme on mukana luomassa parannusehdotuksia ja osallistuu uusien ratkaisujen ideointiin ja toteuttamiseen. Johtotähdet eli arvomme ja eettinen ohjeistomme, Code of Conduct, ovat yhteisen ja yhtenäisen yrityskulttuurimme perusta. 

Arvomme kiteytyvät kolmessa johtotähdessä

Yrityskulttuurimme perustana ovat arvomme eli kolme johtotähteä, jotka ohjaavat työtämme sekä suhtautumista toisiimme ja asiakkaisiimme. Ne muodostavat perustan koko palveluntoimituksellemme.


Coorin Code of Conduct velvoittaa koko henkilöstön noudattamaan yhtiömme toimintaa sääteleviä lakeja ja periaatteita.

Eettisesti kestävää liiketoimintaa

 

Coorin Code of Conduct velvoittaa koko henkilöstön noudattamaan yhtiömme toimintaa sääteleviä lakeja ja periaatteita. Ne koskevat kilpailuasioita ja mahdollisia eturistiriitoja, ympäristöä ja työturvallisuutta, työehtoja, luottamuksellisten tietojen käsittelyä sekä muita omaan toimintaamme, asiakkaisiin tai alihankkijoihin liittyviä menettelytapoja.

Meille on tärkeää se, että ketään työntekijää ei saa syrjiä iän, sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisten mielipiteiden tai etnisen taustan perusteella. Eettiset ohjeemme ohjaavat kaikkea toimintaamme, ja kukin työntekijä käy Code of Conductin sisällön läpi vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun yhteydessä.