Turvallinen työympäristö

Työtapaturmien ehkäisyssä Coorilla on selkeä nollavisio, ja kaikkien työntekijöiden tulee voida välttyä tapaturmilta. Toimitamme hyvin erilaisia palveluita eri toimintaympäristöissä, joten riskit vaihtelevat ja työterveys- ja työturvallisuustyön on vastattava kulloisiakin edellytyksiä. Coorilla on konserninlaajuiset turvallisuusperiaatteet, joiden tavoitteena on riski- ja turvallisuustietoisuuden varmistaminen. Niihin sisältyy yhteinen suhtautumistapa: "Työturvallisuus on yhteinen vastuumme."

Työterveyden edistäminen

Toteutamme terveyttä edistäviä toimia paikallisesti työtehtävien mukaan. Laadimme maakohtaisia toimenpidesuunnitelmia sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Toteutamme tarvittaessa myös keskitettyjä terveyskampanjoita. Toimenpidesuunnitelmiimme sisältyy kaikkien sairauspoissaolojen järjestelmällinen seuranta, sairastuneiden tukeminen sekä ennaltaehkäisevä terveystyö. Seuraamme sairauspoissaoloja myös konsernitasolla ja käynnistämme tarvittaessa konserninlaajuisia hankkeita.