Turvallinen työympäristö

Työtapaturmien ehkäisyssä meillä on selkeä nollavisio: kaikkien työntekijöiden tulee voida välttyä tapaturmilta. Tuotamme erilaisia palveluita erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa riskit vaihtelevat, ja määritämme työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja toimintamallit kohdekohtaisesti. Tunnistamme ja huomioimme työturvallisuuteen liittyvät riskit, asetamme työturvallisuuden tavoitetason, kirjaamme havainnot ja poikkeamat sekä seuraamme aktiivisesti asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Kaiken tämän päämääränä on lisätä turvallisuustietoutta ja ennaltaehkäistä työstä johtuvat tapaturmat.

Työturvallisuus on meidän yhteinen vastuumme.

Työterveyden edistäminen

Toteutamme terveyttä edistäviä toimia paikallisesti työtehtävien mukaan. Laadimme maakohtaisia toimenpidesuunnitelmia sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Toteutamme tarvittaessa myös keskitettyjä terveyskampanjoita. Toimenpidesuunnitelmiimme sisältyy kaikkien sairauspoissaolojen järjestelmällinen seuranta, sairastuneiden tukeminen sekä ennaltaehkäisevä terveystyö. Seuraamme sairauspoissaoloja myös konsernitasolla ja käynnistämme tarvittaessa konserninlaajuisia hankkeita.