Yhtiön hallinnointi

Coor-konsernin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa, ja yhtiö on ollut kesäkuusta 2015 lähtien listattuna Tukholman Nasdaq-pörssissä.

Coorin hallinnointi perustuu Ruotsin lainsäädäntöön, Nasdaq Tukholman sääntöihin sekä Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Koodi koskee kaikkia ruotsalaisyhtiöitä, joiden osakkeilla käydään kauppaa Ruotsin säännellyillä markkinoilla. Koodia on noudatettava kaikilta osin listautumisvuoden jälkeisestä ensimmäisestä yhtiökokouksesta lähtien. Coorissa on käytössä myös koko konsernia koskevia sisäisiä ohjausasiakirjoja.

Organisaatio

Coor on jakautunut maayksiköihin, mikä muodostaa vankan pohjan markkina- ja asiakaslähtöiselle toiminnalle. Lisäksi konsernitoiminnoissa työskentelee talouden, palvelutoiminnan kehityksen, IT:n, työturvallisuuden, hankinnan, innovaatiokehityksen, myynnin, lakiasioiden sekä HR:n ja viestinnän asiantuntijoita.