Sosiaalisen vastuun edistämiseksi tehtävä työ

Kaikkien ihmisten yhtäläisen arvon ja oikeuksien kunnioittaminen on Coorin perusperiaatteita. Sosiaalinen vastuu merkitsee vastuun ottamista työnantajana ja paikallistason sosiaaliseen kehittämiseen osallistumista.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu – pitkän aikavälin sosiaalinen kestävyys

Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän, turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön ja panostamme työterveys- ja työturvallisuusasioihin. Asetamme samat vaatimukset myös alihankkijoillemme. Viihtyisän työympäristön olennaisia osia ovat koko henkilöstön aktiivinen kehittäminen sekä järjestelmällinen panostaminen työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Coorin tavoitteena ovat motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät, ja työskentelemme kohti nollan työtapaturman tavoitetta. Edistämme kaikkien työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia seuraavasti:

  • Edistämme aktiivisesti työntekijöidemme hyvinvointia ja turvallista työympäristöä.
  • Edistämme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta varmistamalla, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja reilusti riippumatta heidän sukupuolestaan, kansallisuudestaan tai muista tekijöistä.
  • Varmistamme työntekijöidemme mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa työssään.
  • Osallistumme paikallistason sosiaaliseen kehittämiseen.

Whistleblowing-palvelu

Käytössämme on palvelu, jonka avulla sekä oma henkilöstömme että kaikki toimittajamme voivat nimettömästi ilmoittaa havaitsemistaan Code of Conductiin liittyvistä rikkomuksista.

Siirry whistleblowing-palveluun tästä

 

 

Englanninkielistä koulutusta yhteistyössä Taitotalon kanssa

Tarjoamme yhteistyössä Taitotalon kanssa englanninkielistä puhtaus- ja kiinteistöalan koulutusta työntekijöillemme. Työntekijämme tulevat monista eri kielitaustoista, ja jokaisella pitäisi olla mahdollisuus kehittää ammattiosaamistaan. 

Coor tekee yhteistyötä Taitotalon kanssa
Coor tarjoaa työntekijöilleen Auntien mielenterveyspalveluita | Coor

Coor tarjoaa työntekijöilleen mielen hyvinvointipalveluita

Coor tekee yhteistyötä matalan kynnyksen mielen tuen palveluita tarjoavan Auntien kanssa. Yhteistyöllä halutaan vastata valtakunnalliseen ilmiöön mielen hyvinvoinnin haasteiden kasvusta.