Haku

Sosiaalisen vastuun edistämiseksi tehtävä työ

Kaikkien ihmisten yhtäläisen arvon ja oikeuksien kunnioittaminen on Coorin perusperiaatteita. Sosiaalinen vastuu merkitsee vastuun ottamista työnantajana ja paikallistason sosiaaliseen kehittämiseen osallistumista.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu – pitkän aikavälin sosiaalinen kestävyys

Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän, turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön ja panostamme työterveys- ja työturvallisuusasioihin. Asetamme samat vaatimukset myös alihankkijoillemme. Viihtyisän työympäristön olennaisia osia ovat koko henkilöstön aktiivinen kehittäminen sekä järjestelmällinen panostaminen työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Coorin tavoitteena ovat motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät, ja työskentelemme kohti nollan työtapaturman tavoitetta. Edistämme kaikkien työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia seuraavasti:

  • Edistämme aktiivisesti työntekijöidemme hyvinvointia ja turvallista työympäristöä.
  • Edistämme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta varmistamalla, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja reilusti riippumatta heidän sukupuolestaan, kansallisuudestaan tai muista tekijöistä.
  • Varmistamme työntekijöidemme mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa työssään.
  • Osallistumme paikallistason sosiaaliseen kehittämiseen.
Coor tarjoaa työntekijöilleen Auntien mielenterveyspalveluita | Coor

Coor tarjoaa työntekijöilleen mielen hyvinvointipalveluita

Coor tekee yhteistyötä matalan kynnyksen mielen tuen palveluita tarjoavan Auntien kanssa. Yhteistyöllä halutaan vastata valtakunnalliseen ilmiöön mielen hyvinvoinnin haasteiden kasvusta.

Coorille jälleen tunnustusta työturvallisuuden edistämisestä

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen. Foorumi myöntää työturvallisuusasioissa ansioituneimmille työpaikoille vuosittain tasoluokituksen, johon vaikuttavat muun muassa työpaikan tapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus. Coor on yksi Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokituksen saaneista yrityksistä. Saavutimme viimevuotisesta turvallisuustyöstämme tasoluokituksen III – suuntana maailman kärki.

Coorille tunnustusta työturvallisuuden edistämisestä