Haku

Sosiaalisen vastuun edistämiseksi tehtävä työ

Kaikkien ihmisten yhtäläisen arvon ja oikeuksien kunnioittaminen on Coorin perusperiaatteita. Sosiaalinen vastuu merkitsee vastuun ottamista työnantajana ja paikallistason sosiaaliseen kehittämiseen osallistumista.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu – pitkän aikavälin sosiaalinen kestävyys

Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän, turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön ja panostamme työterveys- ja työturvallisuusasioihin. Asetamme samat vaatimukset myös alihankkijoillemme. Viihtyisän työympäristön olennaisia osia ovat koko henkilöstön aktiivinen kehittäminen sekä järjestelmällinen panostaminen työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Coorin tavoitteena ovat motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät, ja työskentelemme kohti nollan työtapaturman tavoitetta. Edistämme kaikkien työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia seuraavasti:

  • Edistämme aktiivisesti työntekijöidemme hyvinvointia ja turvallista työympäristöä.
  • Edistämme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta varmistamalla, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja reilusti riippumatta heidän sukupuolestaan, kansallisuudestaan tai muista tekijöistä.
  • Varmistamme työntekijöidemme mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa työssään.
  • Osallistumme paikallistason sosiaaliseen kehittämiseen.

Vastuullisen työnantajan periaatteet

Coor on mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa ja sitoutunut vastuullisen työnantajuuden kuuteen perusperiaatteeseen. Haluamme olla mukana luomassa entistä parempaa työelämää.

Coor tukee nuorten työllistymistä

Coor liittyi ensimmäisten yritysten joukossa mukaan Diakonissalaitoksen Vamoksen ja työeläkeyhtiö Varman koordinoimaan Nuoret työelämään -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on tukea 16–29-vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistymistä.

LUE LISÄÄ ➝

Coorille tunnustusta työturvallisuuden edistämisestä

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain jäsentyöpaikoilleen työturvallisuustyötä arvioivat tasoluokitukset. Coor haki vuonna 2021 ensimmäistä kertaa tasoluokitusta ja sijoittui suoraan II-tasolle. Saavutus on konkreettinen osoitus pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesti työturvallisuustyöstä sekä tärkeä välietappi kohti nollan työtapaturman tavoitetta. 

LUE LISÄÄ ➝

Coorissa panostetaan esihenkilötyöhön

Esihenkilöllä on suuri vaikutus työntekijöiden työssä viihtymiseen ja siinä onnistumiseen. Esihenkilötyön merkitys on tunnistettu Coorissa, ja siihen panostetaan tarjoamalla koulutuksia ja tukea esihenkilötehtävissä toimiville.

LUE LISÄÄ ➝