Tutustu työntekijöihimme

Meitä coorilaisia on yli 12 000, ja meillä on kaikilla oma taustamme, kokemuksemme ja osaamisalueemme. Meitä kuitenkin yhdistää tahto tehdä yhteistyötä toisten kanssa ja pyrkimys kehittyä työssä. Tällä sivulla coorilaiset kertovat, millaista työskentely Coorissa on.

Vuoden 2023 henkilöstötutkimuksessamme saimme työntekijöiltämme korkean NPS-arvosanan 26*. Työntekijämme listasivat lisäksi, mikä heidän mielestään on Coorissa parasta.

Kuusi yleisintä työntekijöidemme mainitsemaa seikkaa olivat:

  • Lämmin toimintakulttuuri
  • Turvattu työpaikka
  • Tasapaino työ- ja yksityiselämän välillä
  • Mahdollisuus kehittyä ja edetä uralla
  • Innovatiivinen ja osallistava työpaikka
  • Tietotaidon jakaminen

Lue alta, miten työntekijät kertovat arvojen näkyvän arkipäivän työelämässä.

*NPS = Net Promoter Score kuvaa sitä, millä todennäköisyydellä työntekijät kertovat hyvää työpaikastaan ja suosittelevat muita hakemaan työpaikkaa. Asteikko vaihtelee -100:sta +100:aan, 0 on neutraali ja kaikki yli 20:n ylittävän arvot ovat hyviä.

1. Lämmin toimintakulttuuri

”Coor pelasti henkeni”

Lämminhenkinen toimintakulttuuri ja kannustavat esihenkilöt – siinä kaksi syytä, miksi Foroozan Ahmad Nia nauttii siivoojan työstään Coorissa niin paljon. Työpaikka tarjosi Foroozanille mahdollisuuden jäädä Ruotsiin.

Foroozan Ahmad Nia
Coorin työntekijä

2. Mahdollisuus kehittyä

”Omalla asenteella pääsee pitkälle”

Susanna Itkonen on työuransa aikana työskennellyt monessa eri asiakkuudessa ja työtehtävässä. Hän on sitä mieltä, että kun on avoin uusille työtavoille ja hyväksyy työelämän jatkuvan muutoksen, pysyy menossa mukana.

3. Työ tuo turvaa

”Meillä on hauskaa töissä” 

Kun yksi Coorin asiakassopimuksista päättyi, Sandra Karlssonille tarjottiin mahdollisuutta aloittaa uudessa työtehtävässä samassa kaupungissa uudessa asiakkuudessa. Nyt hän on entistä luottavaisempi työpaikkansa suhteen.

Sandra Karlsson
Birgit Marquardsen

4. Työelämän tasapaino

”Enemmän aikaa lastenlasteni kanssa”

Palvelupäällikkö Birgit Marquardsen on päättänyt vähentää työaikaansa saadakseen itselleen enemmän vapaa-aikaa ja lisäaikaa lastenlastensa kanssa. Monien Coorin työntekijöiden lailla hän arvostaa mahdollisuutta hyvään tasapainoon työ- ja yksityiselämän välillä.

5. Innovatiivinen työpaikka

”Saan työskennellä itsenäisesti sen asian parissa, joka kiinnostaa minua eniten”

Mattias Sandquist työskentelee käyttöteknikkona, joka vastaa jäähdytyksestä ja lämmityksestä ICA:n 100 000 neliömetrin varastossa Ruotsin Helsingborgissa. Hän pyrkii jatkuvasti löytämään uusia ja kehittyneempiä ratkaisuja.

Työnantajakuvaus - Mattias Sandquist kuva
Joachim Meyer

6. Tietotaidon jakaminen 

”Uskon ihmisten haluavan saada yleiskuvan siitä, mitä muilla osastoilla tapahtuu”

Joachim Meyer työskentelee Coorilla asiakaskokemuspäällikkönä, ja hän on tiedon jakamisen suhteen yksi yrityksen tuotteliaimmista työntekijöistä.

 

Työntekijätarinat

Kaikki {{category}}