Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus on toimintamme keskeisiä kulmakiviä. Otamme vastuun omasta toiminnastamme, sisällytämme vastuullisuuden kaikkeen, mitä teemme, ja meillä on selkeät ja mitattavat tavoitteet liiketoiminnallemme. Olemme sitoutuneet saavuttamaan nettonolla-päästötavoitteet vuoteen 2040 mennessä.

Coorin vastuullisuuspolitiikka
Vastuullisuus Coorilla

Pitkän tähtäimen tavoitteet kolmella eri osa-alueella

Otamme vastuun toiminnastamme ja sen vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan ajan saatossa. Asiakkaat, työntekijät, omistajat ja muut asianosaiset voivat luottaa siihen, että toimimme ammattimaisella, kannattavalla ja vastuullisella tavalla. 

Toimintaamme mitataan kolmella eri osa-alueella: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Haluamme luoda menestystä ilman, että ihmisten ja ympäristön kunnioittamisesta tingitään. Sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteemme ovat ihan yhtä tärkeitä kuin liiketoiminnallisetkin tavoitteemme.

Tutustu vuosikertomukseemme ja vastuullisuusraporttiimme.

Tutustu lähemmin vastuullisuustyömme kolmeen eri osa-alueeseen.

SOSIAALINEN VASTUU ➝

YMPÄRISTÖVASTUU ➝

LIIKETOIMINTAVASTUU ➝

Vastuu alihankkijoista ja toimittajista

Kannamme vastuun myös palveluista, jotka tuotamme alihankkijoidemme avulla. Tämän vuoksi asetamme tiukkoja vaatimuksia alihankkijoillemme ja muille toimittajillemme. Teemme toimittajasopimuksen solmimisen yhteydessä perusteellisen toimittaja-arvioinnin. Lisäksi varmistamme, että alihankkijat pystyvät noudattamaan ympäristöperiaatteitamme. Olemme laatineet toimittajille oman Code of Conductin, ja edellytämme toimittajiltamme Luotettava Kumppani -palvelun käyttöä. Palveluntoimituksen arviointeja tehdään myös sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sen varmistamiseksi, että alkuperäisiä vaatimuksia noudatetaan. 

LUE LISÄÄ TOIMITTAJAYHTEISTYÖSTÄMME ➝

WHISTLEBLOWING-PALVELU ➝

Vastuullista palveluntuotantoa

Toimivat, laadukkaat ja vastuulliset palvelut ovat avaintekijä luotaessa viihtyisiä työympäristöjä. Panostamme pitkäjänteisesti asiakassuhteisiimme, meillä on terveet toimintamallit ja ja arvostamme läheisiä asiakassuhteita. Haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa yhteityömme puitteissa. 

Lue lisää palveluistamme:

Siivouspalvelut ➝ 

Kiinteistöhuolto ➝ 

Aulapalvelut ➝ 

Assistenttipalvelut ➝

Kokonaispalvelutratkaisut ➝ 

YK:n Global Compact

 

Vastuullisuuteen liittyviä artikkeleja

Kaikki {{category}}