Haku

Kiinteistöhuolto ja kunnossapito eri toimintaympäristöissä

Coorilla on syvällistä osaamista ja pitkä kokemus useimpien kiinteistötyyppien huollosta ja kunnossapidosta. Esimerkkeinä voidaan mainita toimistot, teollisuuskiinteistöt, koulut, sairaalat, asuinkiinteistöt ja ostoskeskukset.

Kiinteistöhuolto Coorissa

Työhönsä sitoutunut henkilöstö ja modernit tekniset ratkaisut takaavat sen, että tarjoamamme kiinteistöhuolto, tekninen huolto ja energianeuvonta on laadukasta ja kustannustehokasta. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, jotta asiakkaamme voisivat keskittyä kiinteistöasioiden sijasta omaan ydintoimintaansa.

Kiinteistöhuolto osana kiinteistön elinkaaren hallintaa

Coorilla on markkinoiden johtavaa osaamista kiinteistöjen ylläpitotehtävistä sekä teknisestä huollosta. Palveluntoimitukseen voidaan sisällyttää ilmastointijärjestelmän määräaikaistarkastuksia, palotarkastuksia ja muita viranomais- ja kuntotarkastuksia. Autamme asiakkaitamme myös kiinteistön kunnossapito- ja elinkaarisuunnitelman laatimisessa.

Kiinteistötekniset palvelut

Kiinteistöhuoltoon ja tekniseen huoltoon sisältyy kiinteistöjen ja niiden tekniikan (kuten hissien, porttien ja kiinteistöteknisten järjestelmien) valvonta, hoito sekä ennakoiva ja korjaava kunnossapito, ml. päivystys ja valmius. Lisäksi voimme ottaa vastuun arkistojen, piirustuksien, avaimien ja kulkukorttisen hallinnasta. Vastaamme niin ikään istutusten, ulkoalueiden ja muiden viheralueiden valvonnasta, hoidosta ja kunnossapidosta, lumenpoistosta sekä teiden, jalkakäytävien ja kattojen liukkaudentorjunnasta.

Edistyksellistä teknistä kiinteistöhuoltoa

Markkinat kehittyvät nopeasti, ja Coor seuraa kehitystä jatkuvasti. Käytämme kiinteistöhuollossa moderneja teknisiä ja järjestelmäratkaisuja, kuten kiinteistökohtaista kunnossapitojärjestelmää, anturijärjestelmää, robotteja ja älykoptereita. Kopterit auttavat kiinteistönhoitajiamme tekemään esimerkiksi kattojen, julkisivujen ja savupiippujen kuntotarkastuksia. Tekniikka säästää aikaa, parantaa tietopohjaa ja ehkäisee tapaturmia. Pyrimme lisäksi koko ajan tehostamaan työskentelyä automatisoimalla sisäisiä prosesseja ja työnkulkuja, mikä parantaa myös palaute- ja seurantakäytäntöjä.  

Tasaisen laadukasta kiinteistöhuoltoa vakiintuneilla konsepteilla

Asiakkainamme on kiinteistönomistajia ja vuokralaisia monilta eri aloilta, ja räätälöimme huolto- ja kunnossapitostrategiat aina kunkin asiakkaan vaihtelevien tarpeiden ja edellytysten mukaan. Coor varmistaa toimeksiantojen tehokkuuden ja tasaisen laadun hyödyntämällä konserninlaajuista Coor Property Concept -kiinteistökonseptia. Se perustuu lähes 20 vuoden aikana karttuneeseen kiinteistöhuoltokokemukseen.

Coor noudattaa uuden huolto- ja kunnossapitosopimuksen käynnistysvaiheessa vakiintunutta konseptia, joka kattaa kaikki palveluntoimituksen ydinalueet. Panostamme etenkin sopimuksen sisällön sekä asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden selventämiseen. Lisäksi perehdymme sopimuskohteen rakenteeseen ja kuntoon, jotta huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat saataisiin nopeasti kohdalleen. Coor tarkastelee kohdetta aina elinkaarinäkökulmasta, joten laadittavat suunnitelmat tehdään vähintään sopimuskaudeksi, mutta usein myös paljon pidemmäksi ajaksi.

Kaikki kiinteistöt ja laitteet sekä niihin liittyvät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet tallennetaan järjestelmään, joka mahdollistaa työmääräinten hallinnan ja seurannan. Näin takaamme kiinteistöhuollon tehokkaan kokonaissuunnittelun ja laadukkaan toteutuksen. Samalla karttuu tietoperusta, jonka pohjalta voimme järjestelmällisesti analysoida ja seurata tärkeitä tunnuslukuja.

Energiaseuranta ja etävalvonta

Coor pyrkii jatkuvasti parantamaan ja optimoimaan sisäisiä prosessejaan, jotta luonnonvarojen ja energian kulutus olisi mahdollisimman tehokasta. Vastaavia palveluita tarjoamme myös kiinteistöjen omistajille. Energiankulutuksen vähentäminen on selkeä ympäristöteko, mutta se kannattaa myös taloudellisesti.

Oikeanlaisella suunnittelulla ja optimoinnilla voidaan pienentää useimpien kiinteistöjen energiankulutusta noin 20 %, ja samalla vähenee ympäristökuormitus. Huomattavia säästöjä syntyy usein jo kiinteistön nykyisiä järjestelmiä optimoimalla. Kun hankit energiaseuranta- ja etävalvontapalvelut Coorilta, saat pitkän aikavälin vastuullisen yhteistyökumppanin, joka huolehtii sekä asiakkaan että ympäristön edusta.

Laajaa ja syvällistä osaamista oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Huolto- ja kunnossapitotöiden toteutuksesta vastaavat pääasiassa Coorin omat työntekijät, joiden vastuulla on tietty kohde tai tietyn maantieteellisen alueen kiinteistöt. Siten meillä on hyvä tietämys hallinnoimistamme kiinteistöistä ja lyhyt vasteaika vikatilanteissa. Tarpeen mukaan vahvistamme paikallista organisaatiota ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Coorilla on omia keskitettyjä asiantuntijoita useimmilla tekniikan aloilla, ja välillä teemme yhteistyötä myös valittujen kumppanien kanssa.

Kokonaisuus pysyy tarkasti hallinnassa, koska hyödynnämme mahdollisimman paljon organisaation sisäistä osaamista ja käytämme ulkopuolisia vain poikkeustapauksissa. Myös asiakkaan arki helpottuu, koska saat yhden yhteyshenkilön, jonka kautta hoituvat kaikki kiinteistöön ja kiinteistöhuoltoon liittyvät asiat.

Jan Mäkelä

Jan Mäkelä

myyntijohtaja


Are you looking for a job? All the available jobs at Coor can be found here.

Ota yhteyttä

Virhe noudettaessa captcha-kuvaa
GDPR

Coorin tietosuojaseloste

Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme, jossa kerrotaan käsittelemistämme henkilötiedoista ja niiden käsittelyperusteista. Selosteen päivittäminen on seurausta uudesta tietosuoja-asetuksesta (GDPR), joka tuli voimaan Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella 25. toukokuuta 2018.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Keräämme henkilötietoja, joita itse annat täyttäessäsi Coorin sivustoissa olevia yhteydenotto- tai tilauslomakkeita. Kerättäviä tietoja ovat (tapauskohtaisesti) koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi tai postiosoitteesi.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus?

Tarvitsemme henkilötietoja voidaksemme lähettää toivomaasi materiaalia, kuten lehdistötiedotteita, uutisia ja uutiskirjeitä. Jos olet täyttänyt yhteydenottolomakkeen, käytämme henkilötietoja myös ottaaksemme sinuun yhteyttä.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Voit milloin tahansa perua suostumuksen lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@coor.fi.

Tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Olemme toteuttaneet asiaankuuluvat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellaksemme henkilötietojasi häviämiseltä tai laittomalta pääsyltä tietoihin. Henkilötietoihisi pääsevien henkilöiden määrää on rajoitettu. Pääsy on vain henkilöillä, jotka ylläpitävät käyttämääsi Coor-sivustoa ja jotka tarvitsevat henkilötietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Voimme jakaa henkilötietojasi myös muille Coor-konsernin yrityksille, toimittajille ja liikekumppaneille, jotka tuottavat puolestamme palveluita.

Henkilötietojasi voidaan siirtää kolmansiin eli EU:n ja Etan ulkopuolisiin maihin silloin, kun Coor käyttää Office 365 -pilvipalveluita. Palvelut toimittaa Microsoft IrelandOperations Limited (”Microsoft”).

Kun Microsoft toimittaa Office 365 -palveluita, se käsittelee asiakastietoja (esimerkiksi sähköposteja ja tiedostoja) EU:ssa sijaitsevissa palvelinkeskuksissa (tällä hetkellä Irlannin Dublinissa ja Alankomaiden Amsterdamissa). Joitakin Office 365 -palveluihin kiinteästi kuuluvia henkilötietoja (kuten sähköpostiosoite) voidaan kuitenkin käsitellä myös Yhdysvalloissa.

Coor on tehnyt sovellettavien tietosuojavaatimusten täyttämiseksi Microsoftin kanssa tietojenkäsittelysopimuksen ja ottanut lisäksi käyttöön vakiosopimuslausekkeet (EU:n mallilausekkeet). Myös Microsoft on ottanut käyttöön EU:n mallilausekkeet kaikkien niiden alihankkijoiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja osana Office 365 -palveluiden toimittamista.