Kiinteistöhuolto

Vastuullista kiinteistöhuoltoa

Olemme joustava yhteistyökumppani kiinteistöjen hoidossa ja huolehdimme yritysten ja yhteistöjen kiinteistöjen arvosta koko elinkaaren ajan. Pitkä kokemuksemme ja laaja osaamisemme varmistavat, että kiinteistöt ovat hyvissä käsissä. Työhönsä sitoutunut henkilöstö ja modernit tekniset ratkaisut takaavat sen, että tarjoamamme kiinteistöhuolto, tekninen huolto ja energianeuvonta on laadukasta ja kustannustehokasta.

Ota yhteyttä
Kiinteistöhuolto Coorissa

 

 

Kiinteistöhuollon tulevaisuus 

Tutustu kolmeen kiinteistöhuollon tulevaisuutta muovaavaan trendiin - näin varmistamme fiksut, turvalliset ja vastuulliset kiinteistöt myös tulevaisuudessa.  


Kiinteistöhuolto Coor

Ymmärrämme tarpeenne

Kiinteistöhuolto osana kiinteistön elinkaaren hallintaa

Työhönsä sitoutunut henkilöstö ja modernit tekniset ratkaisut takaavat sen, että tarjoamamme kiinteistöhuolto, tekninen huolto ja energianeuvonta on laadukasta ja kustannustehokasta. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, jotta asiakkaamme voisivat keskittyä kiinteistöasioiden sijasta omaan ydintoimintaansa.

Meillä on markkinoiden johtavaa osaamista kiinteistöjen ylläpitotehtävistä sekä teknisestä huollosta. Palveluntoimitukseen voidaan sisällyttää ilmastointijärjestelmän määräaikaistarkastuksia, palotarkastuksia ja muita viranomais- ja kuntotarkastuksia. Autamme asiakkaitamme myös kiinteistön kunnossapito- ja elinkaarisuunnitelman laatimisessa.

Luomme arvoa

Edistyksellistä teknistä kiinteistöhuoltoa

Kiinteistöhuoltoon ja tekniseen kiinteistöhuoltoon sisältyy kiinteistöjen ja niiden tekniikan (kuten hissien, porttien ja kiinteistöteknisten järjestelmien) valvonta, hoito sekä ennakoiva ja korjaava kunnossapito, ml. päivystys ja valmius. Lisäksi voimme ottaa vastuun arkistojen, piirustuksien, avaimien ja kulkukorttien hallinnasta. Vastaamme myös istutusten, ulkoalueiden ja muiden viheralueiden valvonnasta, hoidosta ja kunnossapidosta, lumenpoistosta sekä teiden, jalkakäytävien ja kattojen liukkaudentorjunnasta.

Markkinat kehittyvät nopeasti, ja seuraamme kehitystä jatkuvasti. Käytämme kiinteistöhuollossa moderneja teknisiä ja järjestelmäratkaisuja, kuten kiinteistökohtaista kunnossapitojärjestelmää, anturijärjestelmää, robotteja ja älykoptereita. Kopterit auttavat kiinteistönhoitajiamme tekemään esimerkiksi kattojen, julkisivujen ja savupiippujen kuntotarkastuksia. Tekniikka säästää aikaa, parantaa tietopohjaa ja ehkäisee tapaturmia. Pyrimme lisäksi koko ajan tehostamaan työskentelyä automatisoimalla sisäisiä prosesseja ja työnkulkuja, mikä parantaa myös palaute- ja seurantakäytäntöjä.

Kiinteistöhuolto
Kiinteistöhuolto laadukkaasti

Passion for People

Syvällistä kiinteistöhuolto-osaamista

Kiinteistöhuollon tehtävistä vastaavat pääasiassa omat työntekijämme, joiden vastuulla on tietty kohde tai tietyn maantieteellisen alueen kiinteistöt. Siten meillä on hyvä tietämys hallinnoimistamme kiinteistöistä ja lyhyt vasteaika vikatilanteissa. Tarpeen mukaan vahvistamme paikallista organisaatiota ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja yhteistyöjumppaneilla. Kokonaisuus pysyy tarkasti hallinnassa, koska hyödynnämme mahdollisimman paljon organisaation sisäistä osaamista. 

Noudatamme kiinteistöhuoltosopimuksen käynnistysvaiheessa vakiintunutta konseptia, joka kattaa kaikki palveluntoimituksen ydinalueet. Perehdymme kiinteistöhuollon sopimuskohteen rakenteeseen ja kuntoon, jotta huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat saadaan nopeasti kohdalleen. Tarkastelemme kiinteistöhuoltokohteita aina elinkaarinäkökulmasta.

Kaikki kiinteistöt ja laitteet sekä niihin liittyvät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet tallennetaan järjestelmään, joka mahdollistaa työmääräinten tehokkaan hallinnan ja seurannan. Näin takaamme kiinteistöhuollon tehokkaan kokonaissuunnittelun ja laadukkaan toteutuksen. Samalla karttuu tietoperusta, jonka pohjalta voimme järjestelmällisesti analysoida ja seurata tärkeitä tunnuslukuja.

Energiaseuranta ja etävalvonta

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ja optimoimaan sisäisiä prosessejamme, jotta luonnonvarojen ja energian kulutus olisi mahdollisimman tehokasta. Vastaavia palveluita tarjoamme myös kiinteistöjen omistajille. Energiankulutuksen vähentäminen on selkeä ympäristöteko, mutta se kannattaa myös taloudellisesti.

Oikeanlaisella suunnittelulla ja optimoinnilla voidaan pienentää useimpien kiinteistöjen energiankulutusta noin 20 %, ja samalla vähenee ympäristökuormitus. Huomattavia säästöjä syntyy usein jo kiinteistön nykyisiä järjestelmiä optimoimalla. Kun hankit meiltä energiaseuranta- ja etävalvontapalvelut, saat pitkän aikavälin vastuullisen yhteistyökumppanin, joka huolehtii sekä asiakkaan että ympäristön edusta.

Lue lisää energiapalveluistamme ➝

Coorin myyntijohtaja | Coor

Petri Jormanainen

Myyntijohtaja

 

Oletko kiinnostunut liittymään joukkoomme? 

Etsimme kekseliäitä ja oma-aloitteisia ihmisiä, jotka haluavat luoda kestävämpää maailmaa, kehittää palveluitamme ja yllättää asiakkaamme positiivisesti.

Are you looking for a job? All the available jobs at Coor can be found here.

Haluatko kuulla lisää kiinteistöhuollosta? 

Ota yhteyttä