Haku

Vastuullista hankintaa ja toimittajayhteistyötä

Coor ottaa täyden vastuun palveluista, jotka tuotamme yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Hankintamme on laajamittaista, ja sillä on suuri vaikutus sekä palvelun laatuun että kustannuksiin. Panostamme toimivaan ja pitkäjänteiseen toimittajayhteistyöhön ja asetamme toimittajillemme korkeat vaatimukset.

Karttakuva

Coorin hankintapolitiikka lyhyesti

Hankintapolitiikka säätelee yhtenäisesti, miten konserni hallinnoi hankintoihin liittyvää toimintaa sekä määrittelee hankintaan liittyvät roolit ja vastuut. Ostetut tavarat ja palvelut muodostavat suuren osan Coorin kustannuksista, ja niillä on keskeinen rooli Coorin palveluntoimituksessa. Coor asettaa korkeat vaatimukset toimittajilleen, ja hankinnat tulee tehdä ammattimaisesti Coorin kaupallisten vaatimusten, laatu- ja ympäristövaatimusten ja Code of Conductin mukaisesti. 

Toimittaja-arviointi

Coor tekee toimittajia valitessaan huolellisen toimittaja-arvioinnin, jossa arvioidaan:

  • toimittajan tekninen toimintakyky
  • toimittajan taloudellinen toimintakyky
  • toimittajan organisatorinen toimintakyky
  • toimittajan kokonaistoimintakyky.

Toimittaja-arviointi tehdään sopimuksen solmimisen yhteydessä. Sen jälkeen toteutamme seurantaa säännöllisesti, minkä avulla varmistamme, että toimittajamme täyttävät neuvotteluvaiheessa asetetut vaatimukset. Edellytämme palveluntoimittajiltamme rekisteröitymistä Luotettava Kumppani -palveluun. Lue lisää tilaajavastuuasioista ja liity Luotettava Kumppani -palveluun.

Yhteystiedot

Hankinnan yhteystiedot: hankinta@coor.com