Tietoa toimittajille

Kauaskantoista toimittajayhteistyötä

Otamme täyden vastuun palveluista, jotka tuotamme yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Ostotuotteiden ja -palveluiden osuus palveluntoimituksesta on suhteellisen suuri, ja se vaikuttaa sekä laatuun että kustannuksiin. Siksi panostamme toimivaan ja pitkäjänteiseen toimittajayhteistyöhön. Seuraamme aktiivisesti toimittajillemme asettamiemme vaatimusten toteutumista.

Puitesopimukset

Olemme toimittajista riippumaton palveluntoimittaja, mutta solmimme kattavia puitesopimuksia siltä osin kuin ne koskevat liiketoimintamme kannalta strategisesti tärkeitä palveluita. Hankintayksikkömme vastaa puitesopimuksien solmimimisesta ja hallinnoinnista. Teemme hankintoja sekä konsernitasolla että paikallisesti hankintaehtojemme mukaisesti.  

Jatkuva parannustyö

Keskitymme parannustyöhön ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti, jotta voimme luoda asiakkaillemme aidosti lisäarvoa tuottamiemme palveluiden osalta. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

Ympäristöpolitiikka ja toimittajien Code of Conduct

Coorin ympäristöperiaatteet ja Code of Conduct koskevat myös toimittajiamme.

Verkkolaskutus

Pidämme huolta ympäristöstä ja käytämme ensisijaisesti verkkolaskutusta.

Hankintaehdot

Tuotehankintojen yleiset hankintaehdot (pdf)

Palveluhankintojen yleiset hankintaehdot (pdf)