Vastuullista hankintaa ja toimittajayhteistyötä

Otamme täyden vastuun palveluistamme, jotka tuotamme yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Hankintamme on laajamittaista, ja sillä on suuri vaikutus sekä palvelun laatuun että kustannuksiin. Panostamme toimivaan ja pitkäjänteiseen toimittajayhteistyöhön ja asetamme toimittajillemme korkeat vaatimukset.

Karttakuva

Hankintapolitiikkamme lyhyesti

Hankintapolitiikkamme säätelee yhtenäisesti, miten Coor-konserni hallinnoi hankintoihin liittyvää toimintaa sekä määrittelee hankintaan liittyvät roolit ja vastuut. Ostetut tavarat ja palvelut muodostavat suuren osan kustannuksistamme, ja niillä on keskeinen rooli palveluntoimituksessamme. Asetamme korkeat vaatimukset toimittajillemme, ja hankinnat tulee tehdä ammattimaisesti kaupallisten vaatimusten, laatu- ja ympäristövaatimusten ja Code of Conductin mukaisesti. Tutustu hankintapolitiikkaamme (englanniksi) tarkemmin.

Toimittaja-arviointi

Teemme toimittajia valitessamme huolellisen toimittaja-arvioinnin, jossa arvioidaan:

  • toimittajan tekninen toimintakyky
  • toimittajan taloudellinen toimintakyky
  • toimittajan organisatorinen toimintakyky
  • toimittajan kokonaistoimintakyky.

Toimittaja-arviointi tehdään sopimuksen solmimisen yhteydessä. Sen jälkeen toteutamme seurantaa säännöllisesti, minkä avulla varmistamme, että toimittajamme täyttävät neuvotteluvaiheessa asetetut vaatimukset. Edellytämme palveluntoimittajiltamme rekisteröitymistä Luotettava Kumppani -palveluun. Lue lisää tilaajavastuuasioista ja liity Luotettava Kumppani -palveluun.

Yhteystiedot

Hankinnan yhteystiedot: hankinta@coor.com