Liiketoimintavastuun edistämiseksi tehtävä työ

Liiketoimintavastuulla tarkoitamme sitä, että huolehdimme vakaasta ja kannattavasta kehityksestä, joka on myös eettisesti kestävää.

Coorin liiketoimintavastuu

Otamme vastuuta pitkän aikavälin vakaasta ja kannattavasta kehityksestä. Tämä luo vakautta omistajille, asiakkaille, alihankkijoille ja henkilöstölle, jotka voivat luottaa yhtiön vakaaseen kehitykseen.

Taloudellinen kestävyys saavutetaan kilpailukykyisellä ja arvoa luovalla palveluntoimituksella sekä pitkien asiakassuhteiden ylläpitämisellä. Tärkeitä tekijöitä ovat tuloslähtöisyys, lakien ja asetusten kunnioittaminen sekä hyvän liiketoimintatavan noudattaminen.

  • Harjoitamme ammattimaista liiketoimintaa ja toimitamme lisäarvoa tuovia ratkaisuja, jotka perustuvat asiakkaiden toimivuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin.
  • Varmistamme liiketoimintamme vakaan ja kannattavan kehityksen, joka perustuu eettisiin ja moraalisiin toimintatapoihin.
  • Tarjoamme luotettavaa ja asiaankuuluvaa tietoa toiminnastamme. 
 

Vuosikertomus 2020

Coorin vuosikertomuksessa kerrotaan kattavasti edellisen vuoden tapahtumista. Vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin.

”Coorin vahvuutena on kyky vastata eri toimialoilla toimivien ja eri tyyppisten asiakkaiden palvelutarpeisiin. Asiakaslähtöisyys ja joustavuus ovat koko palvelutuotannon lähtökohtana. Coorin vahvat arvot ja coorilaisten vankkumaton palveluasenne näkyvät omassa ja asiakkaidemme arjessa joka päivä”, Coorin Suomen toimitusjohtaja Marcus Karsten toteaa.

TUTUSTU VUOSIKERTOMUKSEEMME ➝