Liiketoimintavastuun edistämiseksi tehtävä työ

Liiketoimintavastuulla tarkoitamme sitä, että huolehdimme vakaasta ja kannattavasta kehityksestä, joka on myös eettisesti kestävää.

Coorin liiketoimintavastuu

Otamme vastuuta pitkän aikavälin vakaasta ja kannattavasta kehityksestä. Tämä luo vakautta omistajille, asiakkaille, alihankkijoille ja henkilöstölle, jotka voivat luottaa yhtiön vakaaseen kehitykseen.

Taloudellinen kestävyys saavutetaan kilpailukykyisellä ja arvoa luovalla palveluntoimituksella sekä pitkien asiakassuhteiden ylläpitämisellä. Tärkeitä tekijöitä ovat tuloslähtöisyys, lakien ja asetusten kunnioittaminen sekä hyvän liiketoimintatavan noudattaminen.

  • Harjoitamme ammattimaista liiketoimintaa ja toimitamme lisäarvoa tuovia ratkaisuja, jotka perustuvat asiakkaiden toimivuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin.
  • Varmistamme liiketoimintamme vakaan ja kannattavan kehityksen, joka perustuu eettisiin ja moraalisiin toimintatapoihin.
  • Tarjoamme luotettavaa ja asiaankuuluvaa tietoa toiminnastamme. 
 

Vuosikertomus 2023

Coorin vuosikertomus 2023 on julkaistu. Kerromme siinä kattavasti viime vuoden tapahtumista. Vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin.

Toimitusjohtaja Marcus Karsten luonnehtii vuosikertomuksessa vuoden 2023 olleen käänteentekevä turvallisuudessa.

”Työtapaturmamme ovat vähentyneet yli puoleen viime vuodesta, ja turvallisuuskulttuurimme kehittymisessä on käynnissä hyvin positiivinen kierre, jota pyrimme vahvistamaan myös vuonna 2024.”

TUTUSTU VUOSIKERTOMUKSEEMME ➝