Haku

Liiketoimintavastuun edistämiseksi tehtävä työ

Liiketoimintavastuulla tarkoitamme sitä, että huolehdimme vakaasta ja kannattavasta kehityksestä, joka on myös eettisesti kestävää.

Coorin liiketoimintavastuu

Otamme vastuuta pitkän aikavälin vakaasta ja kannattavasta kehityksestä. Tämä luo vakautta omistajille, asiakkaille, alihankkijoille ja henkilöstölle, jotka voivat luottaa yhtiön vakaaseen kehitykseen.

Taloudellinen kestävyys saavutetaan kilpailukykyisellä ja arvoa luovalla palveluntoimituksella sekä pitkien asiakassuhteiden ylläpitämisellä. Tärkeitä tekijöitä ovat tuloslähtöisyys, lakien ja asetusten kunnioittaminen sekä hyvän liiketoimintatavan noudattaminen.

  • Harjoitamme ammattimaista liiketoimintaa ja toimitamme lisäarvoa tuovia ratkaisuja, jotka perustuvat asiakkaiden toimivuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin.
  • Varmistamme liiketoimintamme vakaan ja kannattavan kehityksen, joka perustuu eettisiin ja moraalisiin toimintatapoihin.
  • Tarjoamme luotettavaa ja asiaankuuluvaa tietoa toiminnastamme. 
 

Vuosikertomus 2021

Coorin vuosikertomus 2021 on julkaistu. Kerromme siinä kattavasti viime vuoden tapahtumista. Vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin.

Coor Suomen toimitusjohtaja Marcus Karsten nostaa viime vuoden kohokohdiksi muun muassa henkilöstö- ja asiakastutkimusten tulokset:

”Coor Suomen henkilöstö- ja asiakastutkimusten tulokset ovat jatkuvasti parantuneet viimeisen kolmen vuoden aikana, ja sama kehityssuunta jatkui myös vuonna 2021. Coor Suomen henkilöstötyytyväisyysindeksi parani entisestään koronan tuomista haasteista huolimatta, ja johtamisindeksi oli kasvusuunnassa. Tyytyväiset työntekijät heijastuvat myös tyytyväisiin asiakkaisiin: asiakastyytyväisyysindeksi on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut nousujohteinen, ja tänä vuonna indeksi kohosi ennätyslukemiin.”

TUTUSTU VUOSIKERTOMUKSEEMME ➝