Kieli / Sivusto

Languages

Change site

Kokonaispalveluratkaisu vai palvelu kerrallaan – millainen kiinteistöpalveluasiakas sinä olet?

Kiinteistöpalveluista tulee yrityksille yhä tärkeämpiä. Palvelutarpeet ovat kehittyneet vuosien varrella, ja alan nopeat muutokset vaativat toimittajilta ketteryyttä. Seuraavassa Coor selvittää, millainen kiinteistöpalveluratkaisu sopii parhaiten juuri teidän palvelutarpeisiinne.

Open office building | Workplace of the future | Coor

Kiinteistöpalveluita hankittaessa asiakas joutuu heti kättelyssä pohtimaan, haluaako ostaa palvelut yhdessä vai erikseen. Jotta oikea vastaus löytyisi, ensin on selvitettävä vaihtoehtojen väliset erot. Coorin Suomen-myyntijohtaja Mikko Salola kertoo, että Coorin taival alkoi juuri kokonaispalveluratkaisuista. Niissä toimittaja ottaa kokonaisvastuun suuresta joukosta palveluita ja tarpeita, joita työpaikalla on. Coorin toiminta on rakentunut juuri tämän asiantuntemuksen varaan, ja keskiössä on ollut yritysten työympäristön kehittäminen ja parantaminen.

– Olemme tarjonneet toimintamme alusta alkaen kokonaispalveluratkaisuja, mutta viime vuosina olemme keskittyneet voimakkaasti myös yksittäisten palveluiden, kuten esimerkiksi siivouspalveluiden tai kiinteistöhuollon, myymiseen. Meidän on oltava siellä, missä asiakkaatkin ovat. Kyse ei ole siitä, että toinen ratkaisu olisi toista parempi, vaan olennaista on vastata asiakkaiden erityistarpeisiin. Ne taas saattavat vaihdella huomattavasti useiden eri muuttujien mukaan. Monikansallisella suuryrityksellä on esimerkiksi ihan eri lähtökohdat kuin pienellä toimistolla, jolla saattaa olla hyvinkin yksilölliset tarpeet.

Mitkä ovat kokonaispalveluratkaisujen edut?

– Etuja on monia, mutta niistä suurin on palvelutoiminnan tehokkuus. Palveluiden väliltä on helppo löytää synergioita vaikka siten, että postinkäsittelijä sijaistaa aulapalveluhenkilöä lounastauon aikana. Siivoojat voivat puolestaan täyttää kahviautomaatteja, jolloin erillistä henkilökuntaa kahvilaitteiden päivittäishuollolle ei tarvita. Lopputuloksena on läpinäkyvä ja helposti hallittava palveluvirta, joka edistää myös innovointia. Tämän lisäksi asiakas saa yhtenäisen seurantajärjestelmän ja yhden kokonaisvastuullisen toimittajan, jonka kanssa kaikki neuvottelut hoituvat.

Millaisille asiakkaille yksittäisten palveluiden hankkiminen on parempi vaihtoehto?

– Kokonaispalveluratkaisun hankkiminen on suuri urakka, johon ei välttämättä ole heti rahkeita. Monet yritykset suhtautuvat tähän prosessina, jossa ulkoistetaan ensin joitakin omaan ydintoimintaan kuulumattomia palveluita. Asiakkaalla saattaa myös olla hyvin yksilöllisiä tarpeita, jotka edellyttävät meiltä kykyä tarjota yksilöllisiä palveluita yksi palvelu kerrallaan.

Millainen asiakas sinä olet?


Kokonaispalveluratkaisu

 • Teillä on suuri yritys, paljon henkilöstöä ja mahdollisesti myös eri toimipisteitä, joilla on yhtäläiset kiinteistöpalvelutarpeet.
 • Kaipaatte palveluihinne kokonaisvaltaista otetta. Palvelujen hajauttaminen useille eri toimittajille tapaa paisua vaikeasti hallittavaksi kokonaisuudeksi, joten tarvitsette apua yleiskuvan saamiseen.
 • Kaipaatte palvelujen optimointia ja innovatiivisia palveluratkaisuja työympäristön kehittämiseksi.
 • Haluatte saada kokonaisuuden hallintaan ja päästä eroon suuresta määrästä erillissopimuksia.
 • Haluatte myös käyttöön yhden järjestelmän, jolla voi seurata toimittajan suoriutumista, tunnuslukuja ja kehitystä.


Palvelut yksittäin

 • Teillä on pieni tai keskisuuri yritys, ja tilaamanne kiinteistöpalvelut ovat hyvin hallinnassa.
 • Teillä saattaa myös olla hyvin yksilöllisiä tarpeita ja kysyntää erikoisosaamiselle.
 • Haluatte kehittää viihtyisän ja vastuullisen työympäristön ja helpottaa myös pikkupalveluiden hallintaa.
 • Teillä ei ole vielä mahdollisuutta tai resursseja ryhtyä hankkimaan kokonaisratkaisua, mutta haluatte selvittää, miten työympäristöä voitaisiin parantaa vaiheittain innovatiivisilla erillispalveluilla.
 • Erillispalveluiden hankintamäärä ei ole kovin suuri, joten valvotte palveluntoimitusta oman henkilökunnan voimin.
 • Tarvitsette palveluntoimitusta normaalien aukioloaikojen jälkeen.


Mikko Salola korostaa lopuksi, että molemmissa ratkaisuissa on samoja hyviä puolia. Kun kiinteistöpalvelut ulkoistetaan kokonaan tai osittain,

 1. yritys säästää usein kustannuksissa
 2. joustavuus lisääntyy verrattuna siihen, että palvelut tuotettaisiin omalla henkilökunnalla
 3. palveluhenkilökunta pääsee töihin yritykseen, jossa kiinteistöpalvelut ovat ydintoimintaa, ja heidän kehitysmahdollisuutensa paranevat.