Coor laajentaa yhteistyötään Volvo Car Groupin kanssa

Coor Service Management on solminut merkittävän ja tiukan tarjouskilpailun jälkeen entistä laajemman sopimuksen Volvo Carsin kanssa. Sopimus koskee tukipalveluiden toimittamista yhtiön kaikkiin toimisto- ja tuotantokohteisiin Ruotsissa ja Belgiassa.

Coor on toimittanut ajoneuvovalmistaja Volvo Carsille käyttäjäpalveluita jo vuosia. Nyt yhtiö on jälleen uskonut tehtävän Coorille. Uuden kumppanuussopimuksen myötä Coor tekee Volvo Carsin kanssa tiivistä yhteistyötä yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Toimeksiantoon sisältyvistä palveluista voidaan mainita siivous, muutot, tilahallinta, kahviautomaatit, toimistotarvikkeet sekä kokous- ja postituspalvelut. Uusi ja entistä laajempi sopimus antaa Coorille kokonaisvastuun myös ravintola-, turvallisuus- ja vartiointipalveluista.

– Tämä on meille suuri onnistuminen, toteaa Coorin Ruotsin-toimitusjohtaja Ulf Wretskog. Volvo Cars on meille iso ja tärkeä asiakas, joten on hienoa päästä jatkamaan yhteistyön kehittämistä. Uskon, että Coorin valintaan vaikutti toimintamme innovatiivisuus. Coor aikoo esimerkiksi toteuttaa projektin, jossa autetaan Volvo Carsia parantamaan pinta-alatehokkuutta. Projektissa hyödynnetään Coorin SmartUtilizationTM-ratkaisua, joka perustuu käyttöastetta mittaaviin antureihin, ja tarjotaan sen pohjalta faktapohjaista tietoa ja neuvontaa. Tämä auttaa Volvo Carsia tehostamaan tilankäyttöä ja luomaan houkuttelevia toimitiloja.

Lisätietoja antavat:

Thomas Front, liiketoimintayksikön johtaja, Coor Sverige, puh. +46 10 559 65 99, thomas.front@coor.com

Ulf Wretskog, toimitusjohtaja, Coor Sverige, puh. +46 10 559 59 40, ulf.wretskog@coor.com

Sofie Schough, viestintäpäällikkö, Coor Sverige, puh. +46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com