Coorille Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokitus

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain jäsentyöpaikoilleen työturvallisuustyötä arvioivat tasoluokitukset. Coor haki nyt ensimmäistä kertaa tasoluokitusta ja sijoittui suoraan II-tasolle. Saavutus on konkreettinen osoitus pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työturvallisuustyöstä sekä tärkeä välietappi kohti nollan tapaturman tavoitetta.

– Koronapandemiasta huolimatta pystyimme myös viime vuonna jatkamaan ansiokkaasti työturvallisuuskäytäntöjemme ja -kulttuurin kehittämistä. Työturvallisuuteen johdonmukaisesti panostaminen näkyi Coorissa monella eri tavoin myös poikkeuksellisen vuoden aikana. Se työ tuotti konkreettista tulosta myös tämän tasoluokituksen myötä, toimitusjohtaja Marcus Karsten Coorista sanoo.

 

Nolla tapaturmaa -foorumi on valtakunnallinen työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen.
 

– Olemme jo usean vuoden ajan peräkkäin onnistuneet ennaltaehkäisemään työtapaturmia edellisvuosia enemmän sekä laskemaan tapaturmataajuutta, parantamaan ilmoitusmenettelyä sekä tehostamaan seurantaa ja tapaturmien tutkintaa. Turvallisuuskatselmoinnit, riskienarvioinnit, erilaiset koulutukset ja henkilöstön kannustaminen turvallisuushavaintojen tekemiseen ovat keskeisiä elementtejä työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävässä työssämme. Yleisen turvallisuustietoisuuden parantaminen ja aktiivinen viestintä ovat myös myötävaikuttaneet positiiviseen kehitykseen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen Coorista sanoo. – Henkilöstötutkimuksemme tulokset kertoivat myös positiivisesta kehityksestä turvallisuuden osalta. Henkilöstömme kokemus oman työympäristönsä turvallisuudesta parani entisestään koronatilanteesta huolimatta.

 

Coor haki Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokitusta nyt ensimmäistä kertaa. Tasoluokitusta voivat hakea ne yritykset ja yhteisöt, jotka täyttävät Nolla tapaturmaa -foorumin määrittämät vähimmäisvaatimukset. Coorin suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työturvallisuustyö on näkynyt jo aiemmin muun muassa siten, että yhtiö saavutti vuonna 2019 ensimmäisenä pohjoismaisena suuryrityksenä ISO 45001 -standardin mukaisen sertifikaatin, joka on osoitus standardin vaatimusten mukaisesta työterveyden ja -turvallisuuden johtamisesta.
 

– Tämä tunnustus on meille välietappi kohti nollan tapaturman tavoitettamme. Meille on tärkeää olla mukana yhdessä muiden jäsentyöpaikkojen kanssa kehittämässä ja parantamassa työpaikkojen turvallisuutta sekä edistämässä työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tämä saavutus motivoi meitä jatkamaan pitkäjänteistä, vahvaan verkostoitumisen ja yhteistyöhön perustuvaa työturvallisuustyötämme, Marcus Karsten toteaa.

 

Lisätietoja:

Marcus Karsten, toimitusjohtaja, Coor Suomi
marcus.karsten@coor.com, puh. 010 234 3422

Marie Styf-Mannonen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Coor Suomi
marie.styf-mannonen@coor.com, puh. 010 234 2196

 

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Verkostoa yhdistää nolla-ajattelutapa. Se tarkoittaa sitoutumista ja päättäväistä suhtautumista työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Verkoston toiminnan keskiössä ovat jäsentyöpaikat. Verkostoitumalla muiden työpaikkojen kanssa saa tukea nolla-ajattelun eteenpäin viemiseksi. Foorumilla on jäsentyöpaikkojen edustajista koottu ohjausryhmä ja toimintaa koordinoi Työterveyslaitos. Nolla tapaturmaa -foorumiin kuuluu 450 työpaikkaa 59 toimialalta, ja tasoluokituksen kriteerit on luotu yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa. Tasoluokitukseen vaikuttaa muun muassa työpaikan työtapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus. Lisäksi edellytyksenä on, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.