Tekoäly muokkaa kiinteistö- ja kiinteistöpalvelualan päättäjien toimintaympäristöä

Pohjoismaiset yritykset hyödyntävät koko ajan enemmän uusia teknologioita, kuten tekoälyä ja työpaikkasovelluksia, lisätäkseen työpaikkojen ja kiinteistöjen arvoa. Tämä käy ilmi tämän vuoden "Join the Workplace Revolution – Teknologiset trendit kiinteistöissä ja toimitilajohtamisessa" -raportista. Coor haastatteli kyselytutkimusta varten yli neljääsataa kiinteistö- ja kiinteistöpalvelualan päättäjää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Tekoäly kiinteistöjen ylläpidon apuna

Innovatiivinen teknologia, kuten tekoäly, anturit, dronet ja VR/AR, ovat pian kiinteistöhuoltotiimien arkipäivää. Kyselymme mukaan yli 50 % yrityksistä harkitsee näiden teknologioiden käyttöönottoa seuraavien kolmen vuoden aikana. Tekoälyn kyky yhdistää suuria tietomääriä ja ennustaa tulevia käyttäytymismalleja mahdollistaa kiinteistöjen ylläpidosta vastaavien keskittymisen enemmän päätöksentekoon ja vähemmän manuaaliseen data-analyysiin.

"Tämä osoittaa, että alalla tunnetaan yhä paremmin uusien teknologioiden edut ja hyödyt. Kun uusia teknologioita ja työkaluja hyödynnetään tiedonkeruuseen, kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat voivat tehdä dataan pohjautuvia päätöksiä sekä työskennellä ennakoivasti ja tehokkaasti”, toteaa Jens Ebbe Rasmussen, Senior Vice President of Business Development and Sales, Coor.

Yritykset halukkaita investoimaan työpaikkasovelluksiin

Pohjoismaiset yritykset odottavat työntekijöiden työskentelevän toimistolta käsin useammin kuin edellisinä vuosina, mikä heijastaa paluuta toimistotyöhön. Turvallisuus ja tietoturva ovat tärkeimpiä ratkaistavia kysymyksiä, ja yritykset ottavat käyttöön teknologioita, jotka tukevat työntekijöiden välistä yhteistyötä. Yritykset pyrkivät parantamaan työntekijäkokemusta uusilla teknologioilla, kuten työpaikkasovelluksilla ja kokoustekniikalla. Näitä on tutkittu laajasti pandemian jälkeisenä aikana, ja ne ovat yhä edelleen yritysten suosiossa otettaessa käyttöön uusia teknologioita.

"Teknologiat, jotka sujuvoittavat työpaikkakokemusta, kuten työpaikkasovellukset, poistavat työpaikalle tulon esteitä, edistävät yhteistyötä, jakavat tietoa ja varmistavat työntekijöiden turvallisuuden," sanoo Coorin konsernijohtaja AnnaCarin Grandin. "Pohjoismaisten yritysten on uskallettava investoida uuteen teknologiaan tämän tukemiseksi."

Turvallisuus ja tietoturva ovat yhä tärkeämpiä

Kyselytutkimuksen mukaan turvallisuus, tietoturva ja kulunvalvonta ovat tällä hetkellä kiinteistö- ja kiinteistöpalvelualan päättäjien ensisijaisia painopistealueita. Työnantajilla on merkittävä rooli siinä, että työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ja saavan sujuvan työpaikkakokemuksen riippumatta siitä, missä he työtään tekevät.

Kyselytutkimuksesta:

Kyselyn toteutti United Minds maaliskuun 2024 aikana.

Yli 400 kiinteistö- ja kiinteistöpalvelualan yrityspäättäjää Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta kertoi näkemyksiään siitä, miten uudet teknologiat edistävät työntekijäkokemusta, päätöksentekoa ja kiinteistöjen ylläpitoa.  

Tutustu raporttiin ja siihen, missä vaiheessa muut kiinteistö- ja kiinteistöpalvelualan yritykset ovat uusien teknologioiden hyödyntämisessä: https://www.coor.fi/palvelut/tulevaisuuden-tyoymparisto/