Yleiset hankintaehdot

Kaikkiin tuotteiden ja palveluiden ostoihin sovelletaan Coorin yleisiä hankintaehtoja. Ne toimivat myös tehtyjen hankintasopimusten vähimmäisehtoina.