Siivouspalvelut

Digitalisaatio ja robotiikka siivouspalveluissa

Digitalisaatio ja robotiikka tekevät vahvasti tuloaan siivousalalle, mistä hyötyvät niin siivoojat, tiloja käyttävät ihmiset kuin siivousalan yrityksetkin.

Robotti-imuri

Siivousalaa on pidetty ehkä viimeisenä linnakkeena, jossa työntekijän ei tarvitse käyttää sähköisiä sovelluksia. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, kun digitalisaatio ja robotiikka vaikuttavat siivoojien toimenkuvaan ja tekevät siitä entistä mielekkäämpää ja ergonomisempaa.

Coorissa siivousrobotteja hyödynnetään isoissa kohteissa, joissa on paljon lattiapinta-alaa. Eniten hyötyä robotti-imureiden käytöstä saavutetaan tiloissa, joissa on paljon tekstiilimattoja. Robotteja voidaan käyttää toki myös kovilla pinnoilla, mutta vuodenajasta riippuen niissä voidaan lisäksi tarvita nihkeää tai kosteaa puhdistusta.

Siivoojien ja robottien yhteistyö

Käytössä olevat siivousrobotit ovat yhteistyörobotteja eli cobotteja, jotka työskentelevät rinnakkain ihmisten kanssa. Robotti-imureille ohjelmoidaan työskentelyalue, ja siivooja voi samanaikaisesti hoitaa muita töitä, kuten imuroida vaikeampia paikkoja tai pyyhkiä pöytätasoja joko robotin kanssa samassa tilassa tai vaikka eri kerroksessa. Siivooja kuljettaa mukanaan hakulaitetta, joka hälyttää, kun robotti-imurin alue on valmis, pölypussi on täynnä tai robotilla on muita ongelmia.

Joensuun alueella toimivassa oppilaitoksessa otettiin käyttöön robotti-imuri viime syksynä, ja asiakas on ollut siihen tyytyväinen. Koulun rehtorin mukaan sisäilma on siivousrobotin myötä muuttunut raikkaammaksi, koska robotti poistaa tehokkaammin kouluympäristössä runsaasti syntyvää pölyä. Oppilaat ovat olleet innostuneita uudesta työntekijästä, ja heidän kanssaan on käyty läpi, missä ovat robotin silmät ja miten se vilkuttaa kääntyessään.

– Olen myös luvannut vierailla robotin kanssa luokissa siinä vaiheessa, kun opetuksessa käsitellään robotiikkaa, Coorin Joensuun alueen palveluesimies Tuija Puustinen kertoo.

Hän sanoo koko siivoustiimin olevan erittäin tyytyväisiä siivousrobotin tuloon osaksi työtiimiä:

– Imurointi on raskas työvaihe siivoojille, ja se rasittaa erityisesti käsiä ja selkää. Siivousrobottien myötä siivoojien sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Siivousrobottien edut

Siivousrobottien imurointijälki on ihmisten suorittamaa imurointia laadukkaampaa. Siivousrobottien maahantuojan, OrboTechin, tekemän tutkimuksen mukaan ihmiseltä jää keskimäärin 48 % pinta-alasta imuroimatta, kun taas 46 % lattiasta tulee imuroitua kahteen kertaan. Tehokkuudella on vaikutusta myös ilman laatuun: yhteistyössä robotin valmistajan, maahantuojan ja Coorin kanssa suomalaisen asiakkaan tiloissa tehdyn tutkimuksen mukaan ilman laatu robotti-imureiden käyttöönoton myötä parantui 24 %. Sillä on luonnollisesti iso merkitys tilojen viihtyisyyden sekä tiloissa työskentelevien työhyvinvoinnin kannalta.

Coor Suomen kehitysyksikössä työskentelevä Joonas Karjalainen on vakaasti sitä mieltä, että tulevaisuudessa alalla nähdään entistä enemmän itsenäisesti toimivia laitteita: robotti-imureita ja yhdistelmäkonerobotteja, jotka soveltuvat kovien lattiamateriaalien pesuun.

– Ilmanlaadun ja siivoojien työergonomian parantumisen lisäksi siivousrobotit keräävät työskennellessään jatkuvasti dataa; siivousrobottien tuottaman raportin perusteella pystytään seuraamaan, mitkä alueet on imuroitu milloinkin ja paljonko siihen on kulunut aikaa. Raporttien avulla pystymme varmistamaan että käytämme robottejamme tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, Joonas Karjalainen kertoo.

Siivousalalla on Suomessa akuutti työvoimapula, ja Tuija Puustisen sekä Joonas Karjalaisen mukaan siivousalan digitalisaatiolla ja robotiikalla saattaa olla positiivinen vaikutus myös työvoiman saatavuuteen.

– Siivousrobotit eivät korvaa ihmisen tekemää työtä, mutta siivousalan imagoon niillä on vaikutus, ja uusien menetelmien avulla voidaan houkutella nuoria alalle. Kun työn rasittavuus vähenee, siivoojat myös jaksavat työelämässä myös aiempaa pidempään, Tuija Puustinen sanoo.

Robotit tulevat siivousalalle Coor

Robotti-imurin edut

  • Imurointi on raskas työvaihe siivoojille, ja se rasittaa erityisesti käsiä ja selkää. Siivousrobottien käyttöönoton myötä siivoojien sairauspoissaolot ovat vähentyneet.
  • Ihmiseltä jää keskimäärin 48 % pinta-alasta imuroimatta, kun taas 46 % lattiasta tulee imuroitua kahteen kertaan.*
  • Tutkimuksen mukaan ilman laatu parantui robotti-imureiden käyttöönoton myötä 24 %.**
  • Robotti-imurien keräämän datan perusteella pystytään varmistamaan, että robotti-imureita käytetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

 

* Siivousrobottien maahantuojan, Orbotechin, tekemä tutkimus.

**Robotin valmistajan, maahantuojan ja Coorin tekemä tutkimus suomalaisen asiakkaan tiloissa.

Siivoukseen liittyviä artikkeleja

Kaikki {{category}}