Tulevaisuuden työympäristö

Keskiössä hyvinvointi ja mielenterveys

Pohjoismaiset yritykset kokevat työntekijöiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden lähivuosien tärkeimmiksi painopistealueiksi. Tämä käy ilmi Coorin teettämästä Join the Workplace Revolution -raportista.

− Olen jo pitkään ollut vakuuttunut siitä, että fyysinen ja henkinen hyvinvointi ovat toimivan työelämän keskiössä. Meillä johtajilla on nyt tärkeä rooli ryhtyä sanoista tekoihin, Coorin konsernijohtaja AnnaCarin Grandin sanoo.

Pohjoismaiset yritykset kokevat työntekijöiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden lähivuosien tärkeimmiksi painopistealueiksi. Tämä käy ilmi Coorin teettämästä Join the Workplace Revolution -raportista.

Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi on työnantajien tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Pandemia, eristyneisyys, lähialueilla käytävä sota sekä heikentyvä taloustilanne ovat tehneet aiheesta entistä tärkeämmän. Sitä voidaan edistää esimerkiksi hiljaisilla tiloilla, jotka on tarkoitettu lepäämiseen tai keskittymistä vaativaan työhön, rauhallisemmalla äänimaailmalla, terveellisellä välipalatarjoilulla ja yrityskulttuurilla, jossa kannustetaan työnteon säännölliseen tauottamiseen.


− Mielen hyvinvoinnin tärkeyden toteaminen ei yksistään riitä, vaan työnantajilla on tärkeä rooli esimerkin näyttämisessä ja psykologista turvallisuutta huokuvan kulttuurin luomisessa, Grandin sanoo.

Toimiston kriittinen rooli

Tänä vuonna toteutetussa tutkimuksessa kolmannes työntekijöistä ilmoittaa olevansa valmis vaihtamaan työnantajaa, ellei työympäristöä paranneta.

− Korkea lukema yllätti minut ajatellen viime aikojen kiristynyttä taloustilannetta. Lukema osoittaa selkeästi toimiston olevan kriittisessä roolissa pohjoismaisissa yrityksissä. Siksi on tavattoman ilahduttavaa, että 77 prosenttia työnantajista ilmoitti lähivuosina keskittyvänsä toimistoympäristön kehittämiseen, Grandin sanoo.

Toimisto myös entistä selkeämmin luo ja heijastaa yrityskulttuuria sekä houkuttelee uusia osaajia.

− Kun avaat toimiston oven, saat aika pian käsityksen siitä, millaisessa yrityksessä olet. Haastan kaikkia yrityksiä pohtimaan tarkoin, millaisen vaikutelman he haluavat antaa, Grandin sanoo.

Työrauha

Pandemian jälkeen toimistoissa on vähennetty työpisteiden määrää, ja seurusteluun ja yhteistyöhön tarkoitettuja tiloja on puolestaan lisätty. Monien työntekijöiden mielestä tässä on menty liian pitkälle. Neljäsosan mielestä äänitason madaltaminen on tärkein syy, joka saisi heidän palaamaan toimistolle. Lähes yhtä moni ilmoitti kaikkein eniten toivovansa tiloja, joissa he voivat työskennellä häiriöttä.

− Olen jo pitkään ollut vakuuttunut siitä, että tulevaisuuden toimiston lähtökohtana on ihmisen tarve sosiaaliselle kanssakäymiselle. Nyt olen myös oivaltanut, miten tärkeää on mahdollisuus keskittyä. Tutkimuksemme osoittaa, että työntekijät kaipaavat toimistossa parempaa työrauhaa, Grandin kertoo.

Työpaikan palvelutaso on ratkaiseva

Työpaikan palvelutasolla on suuri merkitys siinä, haluavatko työntekijät palata toimistolle. Kysymys ei ole ainoastaan hyvistä ja tarkoituksenmukaisista tiloista, vaan toimistolla käynti on kokonaiselämys, joka muodostuu muun muassa erilaisista palveluista.

− Vastaajat ilmoittivat ruoan ja juoman olevan tekijöitä, jotka saavat heidät palaamaan toimistolle. Monipuolinen ruoka verrattuna kotitoimiston usein aika niukkaan lounaaseen tai laadukas kahvi ovat tekijöitä, jotka kohottavat työpäivää, Grandin toteaa.

Nykyaikainen toimisto on joustava ja soveltuu hybridityöhön, se lähtee työntekijöiden tarpeista ja keskiössä on työntekijöiden fyysinen ja henkinen hyvinvointi.

− Toimisto on paikka, joka tarjoaa yhteisöllisyyttä, mukavaa työntekoa ja seurustelua kahvikoneen ääressä. Olen varma siitä, että toimisto on jatkossakin paikka, jossa syntyy suuria yrityksiä, kehitetään parhaimpia ideoita ja muodostetaan elämänmittaisia ystävyyssuhteita, Grandin summaa.

Kaikki {{category}}