Vastuullisuus

Envirosense auttaa yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään

Ympäristövastuullisuus on yritysten tärkeimpiä painopistealueita, ja huomiota kiinnitetään yhä enemmän myös toimistojen ja rakennusten päästöihin. Uusi Envirosense-konseptimme auttaa yrityksiä pienentämään toimistojensa ympäristövaikutuksia.

Olemme kehittäneet työkalupakin auttaaksemme asiakkaitamme hahmottamaan toimistojensa hiilijalanjäljen sekä jatkuvasti mittaamaan ja raportoimaan sen kehittymistä, asettamaan tavoitteet vaikutusten pienentämiseksi sekä tunnistamaan toimenpiteet vaikutusten pienentämiseksi ja toimistojen käytön optimoimiseksi. Olemme tunnistaneet seitsemän keskeistä ympäristöteemaa siirryttäessä kohti vihreämpää työympäristöä.

Aiheet on tunnistettu toimistoympäristössä suoritettavien asioiden perusteellisella data-analyysillä. Lue aiheista lisää ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Seitsemän avainaluetta, joilla voidaan vähentää työpaikan hiilijalanjälkeä

Perusteellisten data-analyysien ja selvitysten jälkeen tiedämme, millä tekijöillä on suurin vaikutus toimistosi hiilijalanjälkeen. Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan, miten voit pienentää hiilijalanjälkeäsi. 

EU:n tavoitteena on, että vuodesta 2030 alkaen 60 % ja vuodesta 2035 alkaen 65 % yhdyskuntajätteestä käytetään uudelleen ja kierrätetään. EU-maiden on lisäksi vähennettävä kaatopaikalle vietävän jätteen määrää enintään 10 prosenttiin yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä1. Toimistojätettä on montaa eri lajia, ja mahdollistamalla jätteiden lajittelun toimistossa, organisaatiot voivat maksimoida niiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteen.

 • Kuinka paljon jätettä työpaikallasi syntyy, ja kuinka paljon siitä kierrätetään? 
 • Mitä voit tehdä vähentääksesi jätteen määrää ja lisätäksesi kierrätystä? 

Envirosense-konseptin avulla tuemme asiakkaitamme vihreässä siirtymässä. 

Lähde:
1) European Parliament, Waste management in the EU

Tämä on haaste, sillä kierrätettyjen uusiomateriaalien määrä on pudonnut 9,1 prosentista vuonna 2018 7,2 prosenttiin vuonna 2023. Esimerkiksi 80 - 90 prosenttia huonekalujätteestä EU:n alueella poltetaan tai viedään kaatopaikalle ja vain 10 % kierrätetään.

Toimistojen yleisimmät tuoteryhmät ovat toimiston sisustus, toimistolaitteet, hygieniatuotteet sekä toimistotarvikkeet ja yleisimmät palvelut ovat siivous- ja ravintolapalvelut. Organisaatiot voivat vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia huomioimalla kiertotalouden tuotteiden ja palveluiden hankinnassa ja hallinnassa.

 • Miten työpaikallasi käyttämäsi tuotteet ja palvelut vaikuttavat ympäristöön?
 • Kuinka voit vähentää tätä vaikutusta toteuttamalla kiertotaloutta?

Envirosense-konseptilla tuemme asiakkaidemme vihreää siirtymää.

Lähteet:
1) The Circular Gap Report, 2023
2) Researchgate, 2021, Circular Economy & the Furniture industry: The state-of-the-art in the EU & Sweden

Vedenkulutuksemme vaikuttaa ympäristöön monin tavoin: esimerkiksi käytämme energiaa veden lämmittämiseen ja pyykinpesusta kulkeutuu ympäristöön mikromuoveja. Luomalla edellytykset vastuulliseen vedenkulutukseen työpaikoilla, voimme vähentää vedenkulutusta ja myös vähentää vedenkulutuksen ympäristövaikutuksia. 

 • Kuinka paljon vettä kulutat työpaikallasi?
 • Mitä voit tehdä vähentääksesi vedenkulutusta ja pienentääksesi sen ympäristövaikutuksia?

Envirosense-konseptimme avulla autamme yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Autojen määrän lisääntyessä työmatkaliikenteessä autokannan sähköistäminen tulee entistä tärkeämmäksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Vaihtoehtoisten kulkuneuvojen, kuten julkisen liikenteen, polkupyörien ja sähkökäyttöisten liikennevälineiden kuten sähköpotkulautojen ja sähköpyörien, osuuden kasvattaminen on myös tärkeää. 

 • Millä tavoin työntekijät tulevat työpaikalle ja millaiset ympäristövaikutukset sillä on?
 • Miten voimme mahdollistaa ympäristöystävällisemmän työmatkaliikenteen ja kannustaa siihen?

Environsense-konseptimme avulla tuemme asiakkaitamme vihreässä siirtymässä.  

Source:
1) WSP, The mobility study 2022, Travel habits before and after the pandemic

On tunnettu tosiasia, että ravinnolla on valtava merkitys ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, mutta sillä on samalla myös ympäristövaikutus. Globaalin ruokajärjestelmän päästöt ovat ~20 GtCO2e vuodessa, ja karkeasti 1/3 ihmisravinnoksi tuotetusta ruoasta päätyy jätteeksi. Ruokajäte muodostaa 8 % - 10 % kasvihuonekaasuista globaalisti2. Tarjoamalla vastuullista ruokaa ja kannustamalla ihmisiä tekemään vastuullisia valintoja, organisaatioilla on mahdollisuus parantaa ihmisten hyvinvointia ja tekemään tästä planeetasta paremman paikan elää. 

 • Miten vastuullista työpaikallasi tarjottu ruoka on? 
 • Miten voidaan tarjota houkuttelevampaa ja terveellisempää ruokaa ja saman aikaan vähentää ruoan ympäristövaikutuksia? 

Envirosense-konseptin avulla tuemme asiakkaitamme vihreässä siirtymässä. 

Lähteet:
1) Coor, 2023, Join the Workplace Revolution
2) Scientific Reports, Roadmap for achieving net-zero emissions in global food systems by 2050

77 % pohjoismaisista yrityspäättäjistä kertoo uudistavansa toimistotilojaan vuosien 2023 ja 2024 aikana1. Paitsi että työtilojen viihtyisyyttä ja kustannustehokkuutta halutaan lisätä, yhä tärkeämpää on myös työtilojen ja kiinteistöjen ympäristövastuullisuus. Mahdollisuus suunnitella ja käyttää työtiloja tarkoitetulla tavalla ovat avainasemassa ympäristövaikutuksia pienennettäessä. 

 • Miten hyvin toimistosi vastaa organisaatiosi tarpeisiin ja miten on sen ympäristövastuullisuuden laita? 
 • Miten voit varmistaa työtilojesi täyttävän myös tulevat tarpeet niin liiketoiminnan, henkilöstön kuin ympäristövastuullisuudenkin kannalta?

Environsense-konseptin avulla autamme asiakkaitamme työtilojen vihreässä siirtymässä. 

Lähde:
1) Coor, 2023, Join the Workplace Revolution

87 % sähkön- ja lämmöntuotannosta Pohjoismaissa tulee jo nyt vähäpäästöisistä lähteistä. Siksi huomio on nyt kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa. Yritykset voivat myös vähentää liiketoimintaansa liittyvää energiankulutusta toimistoissaan. 

 • Miten energiatehokas kiinteistösi on ja miten energiatehokkuus on huomioitu liiketoiminnassasi? 
 • Miten voit parantaa energiatehokkuuttasi? 

Environsense-konseptin avulla autamme asiakkaitamme vihreässä siirtymässä. 

Lähteet:
1) International Energy Agency, 2021, Buildings tracking report
2) International Energy Agency, 2021, Key energy statistics

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Olemme avuksi kaikissa tulevaisuuden työympäristöihin liittyvissä kysymyksissä.

Coorin myyntijohtaja | Coor

Petri Jormanainen

myyntijohtaja

 

Oletko kiinnostunut liittymään joukkoomme? 

Etsimme kekseliäitä ja oma-aloitteisia ihmisiä, jotka haluavat luoda kestävämpää maailmaa, kehittää palveluitamme ja yllättää asiakkaamme positiivisesti.

Are you looking for a job? All the available jobs at Coor can be found here.

Lue lisää vastuullisuudesta

Kaikki {{category}}