Vastuullisuus

Mielen Hyvinvointipalvelut Coorin Työntekijöille

Coor tekee yhteistyötä matalan kynnyksen mielen tuen palveluita tarjoavan Auntien kanssa. Yhteistyöllä halutaan vastata valtakunnalliseen ilmiöön mielen hyvinvoinnin haasteiden kasvusta.

Coor tarjoaa työntekijöilleen Auntien mielenterveyspalveluita | Coor

Coorissa havahduttiin parisen vuotta sitten siihen, että valtakunnallisesti kasvavaan ilmiöön mielen hyvinvoinnin haasteista sekä lisääntyvistä mielenterveyteen liittyvistä sairauspoissaoloista tulisi vastata. Tavoitteena oli löytää mahdollisimman ennaltaehkäisevä malli, joka palvelee monikielistä ja -kulttuurista työympäristöä, luottamuksellisuudesta tinkimättä. Matalan kynnyksen mielen tuen palveluita tarjoava Auntie koettiin sopivaksi lisäksi tukemaan Coorin toimintamalleja, joissa työkyvyn johtaminen ja työhyvinvointi ovat merkittävä osa-alue, ja kesällä 2021 käynnistettiin yhteistyö. 

Coorin toimialalla työntekijät tekevät työtään pääsääntöisesti asiakkaiden tiloissa, ja uusien palveluiden tuominen työntekijöiden tietoisuuteen on viestinnällisesti toisinaan haastavaa. Auntie on the Road -kiertue koettiin erinomaiseksi mahdollisuudeksi saada Auntie vierailemaan Coorin toimistoissa eri paikkakunnilla. Muutamaa kuukautta aikaisemmin Auntie oli osallistunut Coorin pääkonttorissa järjestettyyn Passion for people -tilaisuuteen, jossa Auntie piti puheenvuoron hyvinvoinnin tukemisesta sekä omista ja tiimin voimavaroista.  

Mielen hyvinvoinnin palveluun voi liittyä vahvojakin ennakkoluuloja, jotka saattavat kasvattaa kynnystä palvelun käyttämiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että mielen palveluiden helppokäyttöisyyteen panostetaan.

Laura, Coorin työntekijä

Auntie on the Road -kiertue 

Syksylle 2022 sovittiin Auntien kanssa kolme vierailua on the Road -kiertueelle: Kotkaan, Tampereelle sekä Kuopioon. Auntien palvelut olivat monille vierailuihin osallistuneille uusi tuttavuus, mutta samalla tieto mielen tuen palveluista otettiin uteliaisuudella vastaan, ja useampi kymmen coorilaista osallistui vierailuilla pidettyihin miniwebinaareihin, joiden teemana oli resilienssi. Tilaisuudet olivat yleisiä ja neutraaleja, mutta samalla informatiivisia, ja siksi niiden nähtiin olevan sopiva mahdollisuus tutustua palveluun ilman, että osallistuminen itsessään rikkoisi yksityisyyden rajoja. Kotkassa miniwebinaari oli osa henkilöstön yhteistä iltapäivää, jossa juhlittiin Vuoden työntekijä -palkintoa ja tutustuttiin uusiin tiimiläisiin, ja Tampereella taas vierailu tarjosi työntekijöille mahdollisuuden kohdata työyhteisön jäseniä työhyvinvoinnin ympärillä yleisellä tasolla. 

”Keskityimme miniwebinaareissa erityisesti resilienssiin eli kykyyn palautua vastoinkäymisistä. Haasteet kuuluvat jokaiseen elämään, joten resilienssin vahvistamiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja pyytää apua, tarkastella tilanteen aiheuttamia tunteita ja pohtia tulevaisuutta ratkaisukeskeisesti”, sanoo Linnea Weckström, Auntien psykologi. 

”Mielen hyvinvoinnin palveluun voi liittyä vahvojakin ennakkoluuloja, jotka saattavat kasvattaa kynnystä palvelun käyttämiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että mielen palveluiden helppokäyttöisyyteen panostetaan. Auntie tarjoaa laajan pakettivalikoiman, joiden joukosta saa työkaluja työ- ja yksityiselämään, mikä tukee yleistä työhyvinvointia. 

Auntien vierailu Coorin toimistolla tuo palvelua ja sen edustajia eri tavalla lähemmäksi työyhteisöä ja yrityksen työntekijöitä. Vaikka Auntiella on paljon erilaisia virtuaalisia tilaisuuksia, joihin työntekijät voivat osallistua, niin toimistolla järjestetty tilaisuus tarjosi työyhteisölle yhteisen hetken rauhoittua tietyn teeman ääreen”, kertoo Coorin työntekijä Laura, joka osallistui yhteen vierailuista. 

”Vierailumme ovat olleet tehokas keino lisätä tietoisuutta mielenterveydestä. Meille on tärkeää, että mielenterveyteen ja siihen liittyviin palveluihin liittyvää stigmaa tai ennakkoluuloja voidan madaltaa, kun tarjotaan foorumi asioiden ja omien kokemuksien esiin tuomiselle”, Auntien Customer Happiness Manager Henriikka Pentti toteaa. 

Auntie on the road -kiertue Karhulassa | Coor

Lue lisää hyvinvointiin liittyviä artikkeleja

Kaikki {{category}}