Haku

Turvallisen työskentelyn periaatteet

"Turvallisuus on yhteinen vastuumme" kiteyttää Coorissa vallitsevan ajattelutavan. Jokainen voi omalla toiminnallaan varmistaa turvallisen työympäristön niin itselleen, työkavereilleen kuin asiakkaillekin. Tässä ohjenuoramme:

working environment and jobs at Coor | Coor

Ennakoi

Riskikartoitus on kaiken lähtökohtana. Kartoita toiminnan luonteen ja toimintaympäristön perusteella sekä suuret että pienet riskitekijät. Selvitä, mitä riskejä liittyy korkealla työskentelyyn, vaarallisten aineiden tai kemiaalien käsittelyyn, paloturvallisuuteen tai ajoneuvojen käsittelyyn. Huolehdi, että sinulla on riittävät tiedot työn suorittamiseksi turvallisesti.

Suojaudu

Käytä aina vaadittavia suojavaatteita ja -varusteita.

Raportoi

Raportoi turvallisuushavainnoista, läheltä piti -tilanteista ja tapaturmista. Samalla voi ottaa opiksi tapahtuneesta ja tehdä korjaavat toimenpiteet, jotta tapahtuma ei toistu uudelleen.

Ota vastuuta

Muistuta työkavereitasi työturvallisuuden merkityksestä päivittäisessä työssä. Huolehdi asiakkaiden turvallisuudesta kertomalla näille kohteen turvallisuuskäytännöistä ja mahdollisista riskeistä.