Tuemme työntekijöiden työhyvinvointia

Tuemme työntekijän työhyvinvointia yksilöllisillä ja kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla, jotta voimme edesauttaa työntekijän työkykyä ja työelämässä pysymistä mahdollisimman pitkään.

Coor tukee työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia

Coor tekee aktiivista, päivittäistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa arkisten, työkykyä tukevien toimintamallien parissa. Haluamme mahdollistaa työtehtävien sopeuttamisen työntekijän vaihtelevaan työkykyyn ja tukea työntekijän pysymistä työelämässä niin kauan kuin se on mahdollista. Tarjoamme työntekijöillemme kilpailukykyisen ja kattavan työterveyshuollon, josta saa tukea eri elämäntilanteissa sekä työhyvinvointia tukevia etuja.

Pilotoimme rohkeasti yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa uusia tapoja toimia ja räätälöimme henkilökunnallemme työterveyshuollon palveluita, jotka edesauttavat heitä tekemään omaa työtään ergonomisesti, turvallisesti ja nykyaikaisin työmenetelmin. Toteutamme toimintasuunnitelmaamme johdonmukaisesti niin paikallisella tasolla alueellisilla, säännöllisillä yhteistyöfoorumeilla kuin valtakunnallisellakin tasolla, huomioiden yrityksen ja sen työntekijöiden tulevaisuuden tarpeet. Työtä tulee voida tehdä turvallisesti ja työkykyä vaarantamatta.

Arjen työhyvinvointia tuetaan mielen tuen palveluilla, lounas-, liikunta- ja kulttuuriedulla, unohtamatta päivittäisessä työssä tärkeitä palkitsemis- ja kannustinmenetelmiä sekä muistamisia. Teemme työtä viihtyisissä olosuhteissa nykyaikaisten ja ergonomisten työvälineiden äärellä loistavassa työporukassa.

Coor tarjoaa työntekijöilleen mielen hyvinvointipalveluita

Coor tekee yhteistyötä matalan kynnyksen mielen tuen palveluita tarjoavan Auntien kanssa. Yhteistyöllä halutaan vastata valtakunnalliseen ilmiöön mielen hyvinvoinnin haasteiden kasvusta.

Coor tarjoaa työntekijöilleen Auntien mielenterveyspalveluita | Coor
Coorin ja Terveystalon yhteistyöllä on saavutettu merkittäviä tuloksia.

Coorin ja Terveystalon yhteistyöllä merkittäviä tuloksia

Pitkäjänteinen, suunnitelmallinen ja yhtiön strategisia tavoitteita huomioiva työkyvyn johtaminen on jo usean vuoden tuottanut merkittävää tulosta. Lue lisää siitä, miten olemme saavuttaneet huomattavaa laskua selkäperusteisissa sairauspoissaoloissa muokkamalla siivoojiemme työhöntulotarkastuksia työfysioterapeutin toteuttamiksi