Haku

Näin työturvallisuus näkyy arjessamme

Coorissa on neljä konserninlaajuista painopistealuetta, jotka auttavat meitä saavuttamaan nolla tapaturmaa -tavoitteen.

Byte av lampa | Coor

1. Esimiestyö ja viestintä

Koulutamme henkilöstöämme työturvallisuusasioissa, ja työturvallisuuden varmistaminen on keskeinen osa päivittäistä työtämme. Henkilöstömme on sitoutunut työturvallisuusriskien ehkäisemiseen ja työympäristön turvallisuuden parantamiseen. Toimintatavat ja niiden käytännön noudattaminen on varmistettu koko organisaatiossa. Työturvallisuusasiat ovat osa päivittäistä teemistämme. Asenteemme kiteytyy näin: "Työturvallisuus on yhteinen vastuumme". 

2. Organisaatio ja verkostot

Kaikissa toimipisteissä on paikalliset työsuojeluvaltuutetut, ja toteutamme turvallisuuskierroksia johdonmukaisesti. Coorin työsuojeluorganisaatio tekee töitä suunnitelmallisesti, mikä edesauttaa myös hyvien käytäntöjen jakamisen yli maa- ja yksikkörajojen. 

3. Tunnuslukujen seuranta

Raportoimme ja analysoimme kaikki haitta- ja vaaratekijät, jotka ovat johtaneet tai voivat johtaa henkilövahinkoihin. Siten voimme oppia virheistä ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Raportoimme kaikki haitta- ja vaaratekijät konsernin yhteisessä järjestelmässä. Seuraamme tunnuslukuja kaikilla tasoilla. Tunnuslukuja ovat esimerkiksi turvallisuushavaintojen, läheltä piti -tilanteiden, tapaturmien ja poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä.

4. Selkeät prosessit ja ohjeet

Käytössämme on selkeät rutiinit ja ohjeet, joita noudattavat oman henkilöstömme lisäksi myös Coorin alihankkijat. Koska toimitamme hyvin erilaisia ja riskitasoltaan vaihtelevia palveluita kulloistenkin asiakasvaatimusten mukaisesti, mukautamme ohjeet aina asiakas- ja palvelukohtaisesti. Vaarallisiksi luokitelluille töille, kuten rakennustöille sekä jätteiden ja kemikaalien käsittelylle, on laadittu omat täsmälliset ohjeensa.