Vastuullisuus

Rahallista säästöä ja vähemmän muovijätettä työkäsineohjeistuksen avulla

Havahduimme vuonna 2022 siihen, että siivouspalveluissamme käytetään suuria määriä kertakäyttökäsineitä, ja halusimme tilanteeseen muutoksen.

Hotellisiivooja

Vastuullisuustoimet koostuvat pienistä – kuten kertakäyttökäsineiden kokoisista – teoista.

Havahduimme vuonna 2022 siihen, että siivouspalveluissamme käytetään suuria määriä kertakäyttökäsineitä.

Kaikki {{category}}
Kertakäyttökäsineostot

Kertakäyttökäsineet ovat huono ratkaisu niin ympäristövastuullisuuden, ergonomian kuin kustannustehokkuudenkin kannalta, ja tilanteeseen haluttiin saada muutos. Perustimme työryhmän, joka laati siivoukseen työkäsineohjeistuksen. Ohjeistuksen mukaan valtaosa siivouksen työtehtävistä hoidetaan erityyppisillä kestokäsineillä, ja kertakäyttökäsineitä käytetään ainoastaan hyvin rajallisissa työtehtävissä. Työkäsineohjeistus viestittiin läpi koko siivousorganisaation, ja sen noudattamista myös seurattiin.

Kunnianhimoisena tavoitteenamme oli vähentää kertakäyttökäsineostoja kolmanneksella, mutta lopputuloksena saimme vähennettyä kertakäyttökäsineiden ja sitä kautta muoviroskan määrää 54 prosentilla eli 288 600 käsineellä. Kestokäsineiden hankintamäärät kasvoivat samalla ajanjaksolla maltillisesti 3 600 käsineellä.

”Tämä on esimerkki siitä, miten pienillä teoilla voidaan saada aikaan suuri muutos. Toimintatavan muutoksen avulla onnistuimme pienentämään muovijalanjälkeämme, ja saavuttamaan samalla kustannussäästöjä”, kehitys- ja hankintajohtaja Anni Toikka sanoo.

  

Tutustu muihin vastuullisuustekoihimme

Kaikki {{category}}