Vastuullisuus

Tiedolla johdettua turvallisuutta

Tiedolla johdetussa turvallisuustyössä pystytään parhaimmillaan ennakoimaan, missä tapahtuu seuraava työtapaturma, ja ehkäisemään se.

Työturvallaisuuspäällikkö Toni Pelin

Coorin työturvallisuuspäälliköllä, Toni Pelinillä, on 20 vuoden kokemus suurten suomalaisten yritysten turvallisuustehtävistä. Hän on nähnyt turvallisuuskulttuurin kehityksen uransa aikana:

– Kaikissa yrityksissä, joissa olen työskennellyt, on hyvä turvallisuuskulttuuri ja työturvallisuuteen panostetaan. Yleinen turvallisuuskulttuuri on kehittynyt 20 vuoden kuluessa, ja turvallisuus on nykyään aina yritysten johdon agendalla.

Turvallisuus on yhteistyötä

Toni näkee, että työturvallisuus on aina yhteistyötä ja siinä onnistuminen edellyttää monia asioita. Perustan – työhön perehdytyksen, turvallisuushavainnoinnin, riskien arviointien, työsuojelutoiminnan ja muiden turvallisuuskäytäntöjen – pitää tietysti olla kunnossa, ja toiminnan on oltava systemaattista. Koko henkilöstö on sitoutettava mukaan turvallisuustyöhön, sillä työntekijät ovat aina parhaita asiantuntijoita omassa työssään. Lisäksi on keskityttävä olennaisiin asioihin, ja turvallisuustyön tulee olla tiedolla johdettua.

 

Parhaimmillaan tiedolla johdetussa turvallisuustyössä pystytään ennakoimaan, missä tapahtuu seuraava työtapaturma, ja ehkäisemään se. Henkilöstödataa analysoimalla voidaan esimerkiksi päätellä, mitkä ovat selittävät tekijät, miksi toisille sattuu enemmän työtapaturmia, ja mahdollisesti vaikuttamaan niihin.

Toni Pelin, työturvallisuuspäällikkö

Toni Pelin näkee Coorin arvojen sopivan erittäin hyvin myös turvallisuuteen:

– Näemme pidemmälle eli mietimme jo seuraavia askeleita, joihin turvallisuudessa on kiinnitettävä huomiota. Työntekijät ovat oman alansa asiantuntijoita, ja heidän kuuntelemisensa on kaikkea A ja O. Menestys puolestaan tulee siitä, että meillä on turvallista työskennellä ja koemme ylpeyttä turvallisuuskulttuuristamme.

Kaikki {{category}}