Coor osallistuu Nuoret Työelämään -ohjelmaan

Coor on liittynyt ensimmäisten yritysten joukossa mukaan Diakonissalaitoksen Vamoksen ja työeläkeyhtiö Varman koordinoimaan Nuoret työelämään -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on tukea 16–29-vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistymistä.

Suomessa on yli 65 000 nuorta työn ja koulutuksen ulkopuolella, ja he ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä. Nuoret tarvitsevat kokemuksia työelämästä ja mahdollisuuden oppia ja kehittyä. Coor haluaa olla mukana ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä ja tukea nuorten työllistymistä tarjoamalla aitoja työelämäkokemuksia työtä etsiville Vamos-nuorille.  

Työtä hakeva Vamos-nuori saa tiedon Coorin avoimista työpaikoista, jonka myötä hän lähettää hakemuksensa Coorille. Työnhaku etenee normaalin rekrytointikäytännön mukaan, ja tavoitteena on tarjota jokaiselle kiinteistöpalvelualan töistä kiinnostuneelle nuorelle mahdollisuus päästä työhaastatteluun. Työhaastattelutilanne itsessään on merkittävä askel kohti työelämään siirtymistä ja voi samalla johtaa nuoren työnhakijan ensimmäiseen työsuhteeseen.

– Meille on tärkeää pystyä konkreettisesti edistämään yhteiskunnallisesti tärkeää asiaa tukemalla nuorten työllistymistä ja kiinnittymistä työelämään. Nuoret työelämään -ohjelmassa mukanaolo on myös tärkeä osa kokonaisvaltaista vastuullisuustyötämme. Nuoret ovat tulevaisuus, ja tulevaisuuden työelämä tarvitsee nuoria. Haluamme olla aktiivisesti mukana edistämässä heidän pääsyään työmarkkinoille. Lisäksi yhteistyö Vamos-palveluiden kanssa on erinomainen mahdollisuus vahvistaa ja kehittää Coorin esihenkilöiden taitoja uusien sukupolvien johtamisessa, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen Coorista sanoo.

Nuoret työelämään -ohjelma tarjoaa mukana oleville yrityksille mahdollisuuden kehittää myös omia työyhteisökäytäntöjään. Yhteistyön myötä yritys voi saada tukea ja neuvoja monimuotoisen tiimin ja työyhteisön rakentamiseksi ja esihenkilövalmiuksien kehittämiseksi sekä lisää tietoa työelämään astuvista uusista sukupolvista.

– Olemme todella iloisia, että Coor ja myös muut yritykset ovat osoittaneet kiinnostusta Nuoret työelämään -ohjelmaa kohtaan. Ohjelman yhteiskunnallisena tavoitteena on saada kaikki nuoret mukaan työelämään ja luoda monimuotoisia työyhteisöjä. Nuoret haluavat tehdä työtä ja kiinnittyä tällä tavoin yhteiskuntaan. Joskus nuori tarvitsee lisätukea siihen, että saa kaikki voimavaransa käyttöön. Coorin kautta karttuvalla työkokemuksella voi olla Vamos-nuorelle ratkaiseva merkitys tulevaisuuden kannalta, Vamoksen johtaja Terhi Laine kommentoi.   

Lisätietoja:

Marie Styf-Mannonen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Coor
Puh. 010 234 2196, marie-styf.mannonen@coor.com

Marcus Karsten, toimitusjohtaja, Coor
Puh.  010 234 3422, marcus.karsten@coor.com

Tuire Lappalainen, asiakkuuspäällikkö, Diakonissalaitos, Vamos ja työllisyyspalvelut
Puh. 050 468 3301, tuire.lappalainen@hdl.fi