Coorin ilmastotavoitteet ovat saaneet Science Based Targets -hyväksynnän

Coorin ilmastotavoitteille Science Based Target -hyväksyntä

Coorin ilmastotavoitteet ovat saaneet Science Based Target- aloitteen (SBTi) hyväksynnän.  "Olemme ylpeitä siitä, että ilmastotavoitteemme ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset", sanoo Coorin konsernijohtaja AnnaCarin Grandin.

Coor on sitoutunut globaaliin tavoitteeseen pitää maapallon lämpeneminen alle 1,5 asteessa. Tavoitteenamme on vähentää päästöjämme 75 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna. Olemme myös sitoutuneet siihen, että 75 prosentille tavaran- ja palveluntoimittajiemme päästöistä asetetaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (SBTi) vuoteen 2026 mennessä.

– Johtavana kiinteistöpalvelualan toimijana meille on itsestäänselvää edistää pitkäjänteistä ja vastuullista kasvua. Ilmastotavoitteemme hyväksyminen kertoo meille siitä, että keskitymme ilmastotoimissamme oikeisiin asioihin, sanoo AnnaCarin Grandin.

Coor on myös sitoutunut SBTi:n nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Nettonollapäästöt tarkoittavat sitä, että aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen ja päästönielujen sitomien kasvihuonekaasupäästöjen määrien tulisi olla yhtä suuret. Coorin strategia nettonollapäästöjen saavuttamiseksi määritellään vuoden 2022 aikana.

Keskitymme vastuullisuuskulttuurimme jatkuvaan vahvistamiseen. Näemme sen välttämättömänä varmistaaksemme yrityksemme menestyksen myös tulevaisuudessa, sanoo AnnaCarin Grandin.

Kasvihuonepäästöjen luokittelu
Coor jakaa kasvihuonekaasupäästöt Green House Gas -protokollan mukaisesti kolmeen luokkaan.

Scope 1 -luokkaan kuuluvat Coorin ajoneuvoista ja koneista syntyvät päästöt. Linkki: Coorin tavoitteena on täysin fossiiliton ajoneuvokanta.

Scope 2 -luokkaan kuuluvat epäsuorat päästöt toimitiloista, joissa Coorilla on toiminnallinen vastuu energiankulutuksesta. Pitkän aikavälin tavoitteena on käyttää vain uusiutuvia energialähteitä sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotantoon näissä tiloissa.

Scope 3 -luokkaan kuuluvat tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet epäsuorat päästöt sekä muun muassa työntekijöiden työmatkoista ja jätteiden käsittelystä sekä jakelusta syntyneet päästöt. Tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt muodostavat suurimman osan yrityksemme ympäristövaikutuksista. Sen lisäksi, että 75 prosentille tavaran- ja palveluntoimittajiemme päästöistä (scope 3, ostetut palvelut) asetetaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (SBTi), Coor on myös sitoutunut vähentämään ruoasta ja juomasta syntyviä päästöjä 30 vuoteen 2025 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna.

– Tähänastinen matkamme on ollut opettavainen, ja tästä alkaa todellinen matkamme tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo AnnaCarin Grandin.