Vastuullisuus

Coorin nettonolla-päästötavoitteet

Coor on sitoutunut saavuttamaan Net-Zero-päästötavoitteet vuoteen 2040 mennessä. Se on kymmenen vuotta aikaisemmin kuin Science Based Targets -aloite (SBTi) edellyttää yrityksiltä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikkien oman toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen eliminoimista ja koko arvoketjun aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen leikkaamista 90 %:lla verrattuna vuoden 2018 lähtötasoon.

Samaan aikaan kun toimintoihin tehdään tarvittavia muutoksia nettonollatavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä, Coor on myös ottanut käyttöön kolmanten osapuolten validointijärjestelmän Science Based Targets -aloitteen kautta. Sillä varmistetaan, että tehdyt toimet ovat linjassa sen kanssa, mitä tieteellisten tutkimusten mukaan vaaditaan tavoitteen saavuttamiseksi.

”On hienoa, että olemme asettaneet tavoitteelle aikarajan, joka on 10 vuotta virallisia vaatimuksia aikaisempi. Tämä myös osoittaa, että vastuullisuusstrategiamme tukee visiotamme tulla aidosti vastuulliseksi yritykseksi”, sanoo Coorin konsernijohtaja AnnaCarin Grandin.

Tavoite merkitsee sitä, että Coorin on vuoteen 2040 mennessä päästävä eroon kaikista toimintojen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä ja vähennettävä koko arvoketjusta aiheutuvia hiilidioksidikaasupäästöjä 90 %:lla verrattuna vuoden 2018 lähtötasoon. Sen myötä käytetyn energian ja materiaalien tulee siihen mennessä olla täysin kierrätettäviä, ja ravintolatoimintojen päästöjen tulee olla huomattavasti pienemmät, mikä edellyttää innovaatioiden jatkuvaa kehittämistä. Jäljelle jääneet hiilidioksidipäästöt kompensoidaan.

Lyhyen tähtäimen päästötavoitteet on jo hyväksytty
Science Based Targets -aloite on jo nyt hyväksynyt Coorin lyhyen tähtäimen päästötavoitteet. Niiden mukaisesti scope 1 ja scope 2 -mukaisia kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 75 %:lla vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna. Tavoitteen saavuttamiseksi Coor on tehnyt päätöksen siirtyä fossiilivapaiden ajoneuvojen käyttöön ja huolehtii, että kaikki käytetty sähkö on peräisin uusiutuvista lähteistä. Coor on myös asettanut tavoitteen, jonka mukaan 75 % scope 3 -mukaisista päästöistä tulee yrityksiltä, joiden ympäristötavoitteet saavat SBTi-hyväksynnän vuoteen 2026 mennessä. Sen lisäksi ravintolatoiminnoista tulevia päästöjä vähennetään 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna.

”Lyhyen tähtäimen päästötavoitteemme saivat SBTi-hyväksynnän huhtikuussa 2022, ja olemme työstäneet myös pitkän tähtäimen ratkaisua. Keskitymme Net-Zero-päästötavoitteen saavuttamiseen, mikä on haastavaa, mutta välttämätöntä ympäristövastuullisen kasvun varmistamiseksi”, Coorin vastuullisuusjohtaja Maria Ekman kertoo.  

Science Based Targets -aloite kertoo organisaatioille, kuinka paljon ja kuinka nopeasti heidän on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään, jotta ilmastonmuutoksen pahimmilta vaikutuksilta voitaisiin välttyä. Arvioinnin pohjana on vuonna 2015 tehty Pariisin ilmastosopimus, jonka mukaan ilmaston lämpenemistä on nopeasti hidastettava ja pyrittävä pysäyttämään se 1,5 asteeseen. Tämän saavuttamiseksi kasvihuonekaasupäästöt on maailmanlaajuisesti puolitettava vuoteen 2030 mennessä ja eliminoitava kokonaan vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää Science Based Targets -aloitteesta

Jos sinulla on kysyttävää Coorin ilmastotavoitteista, ota yhteyttä vastuullisuusjohtaja Maria Ekmaniin.