Kiinteistöhuollon työntekijät keskustelevat
Vastuullisuus

Hienoa kehitystä työturvallisuudessa

Coor Suomen työturvallisuuden kehitys on ollut viime aikoina poikkeuksellisen ilahduttavaa. Mikä on suotuisan kehityksen takana?

Coor Suomessa ei sattunut kolmannella vuosineljänneksellä ensimmäistäkään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa – mikä on kaikkien aikojen ennätys Coor-konsernissa. TRIF-taajuus on tämän vuoden alusta 2,7, mikä tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 aikana on kirjattu vain kolme poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Työturvallisuuspäällikkö Toni Pelin sanoo, että onnistumisen lähtökohtana on koko henkilöstön sitoutuminen turvallisuustyöhön. Turvallisuustyö on pitkäjänteinen kestävyyslaji, jossa pikavoittoja on harvoin jaossa. Työturvallisuuden suotuisa kehitys edellyttää sitä, että systemaattista perustyötä tehdään väsymättä eikä turvallisuuskävelyistä, riskiarvioinneista tai turvavarteista tingitä kiireessäkään.

Tärkeää on myös se, että esihenkilöitä ja työntekijöitä kannustetaan ottamaan omistajuutta turvallisuusasioista ja heitä rohkaistaan tekemään paikallisia käytäntöjä. Eri asiakkuuksissa on omia erityispiirteitään, ja käytäntönä saattaa olla esimerkiksi turvallisuuskierrosten tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa.

”Näkisin, että turvallisuuskehityksen tärkeänä käännekohtana oli esihenkilöille ja asiantuntijoille helmikuussa järjestetty Kick-off 2023 -tilaisuus. Pysähdyimme tilaisuudessa turvallisuustilanteeseemme, ja sitouduimme yhdessä sen parantamiseen”, toimitusjohtaja Marcus Karsten sanoo.

Keskeistä työturvallisuustyössä on myös viestintä ja se, että turvallisuusasioita pidetään jatkuvasti esillä. Ja turvallisuusviestintä voi olla myös positiivista, eikä aihetta tarvitse lähestyä aina virheiden kautta.

”Positiiviset turvallisuushavainnot olivat yksi teemoistamme, kun vietimme vuotuista työturvallisuuden teemaviikkoa, Minä välitän -kampanjaa. Tätä ajattelua haluamme edistää”, Pelin kertoo.

Yksi indikaattori työturvallisuuden kehityksestä on tehtyjen turvallisuushavaintojen määrä. Se on noussut Coor Suomessa viime vuodesta lähes 40 %. Samanaikaisesti ovat läheltä piti -tilanteet vähentyneet.

”Vaikka tilanne onkin tällä hetkellä todella hyvä, emme halua tuudittautua siihen liikaa, koska tässä lajissa ei koskaan päästä maaliin. Jatkamme edelleen turvallisuuskulttuurimme vahvistamista kehittämällä toimintamalleja sekä henkilöstön osallistamista. Tämä on yhteinen asia”, Karsten toteaa.