Haku

Toiminnan laatu

Asiakkaamme asettavat tiukkoja vaatimuksia laadulle, tehokkuudelle ja toimitusvarmuudelle. Toimintamme täyttää ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -standardien mukaiset laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset. Lisäksi täytämme myös muut keskeiset viranomaisvaatimukset.

Lataa sertifikaatti
Coorin siivouspalvelut

Laatusertifikaatti ISO 9001

Olemme kehittäneet standardoidun palveluntoimitusprosessin, jonka avulla varmistamme ammattimaisen ja laadukkaan asiakaskohtaisesti räätälöidyn palveluntoimituksen. Tämä palveluntoimitusprosessi ja siihen liittyvät toimintatavat ja ohjeistukset on kuvattu yhtiön intranetiin sisältyvässä johtamisjärjestelmässä. Johtamisjärjestelmä on toimintamme perusta, ja sen auditoinnista vastaa ulkopuolinen sertifiointiyritys DNV-GL. Meillä on koko konsernin kattava maailmanlaajuinen ISO 9001:2015 -sertifikaatti.
Lue lisää ISO 9001:stä

Ympäristösertifikaatti ISO 14001

Meillä on koko konsernin kattava maailmanlaajuinen  ISO 14001:2015 -sertifikaatti. Ympäristöjärjestelmämme auditoinnista vastaa sertifiointiyritys DNV-GL.
Lue lisää ISO 14001:stä

Työturvallisuussertifikaatti ISO 45001

Olemme saaneet ensimmäisenä kiinteistöpalveluyhtiönä Pohjoismaissa koko konsernin toiminnot kattavan ISO 45001 -sertifikaatin. ISO 45001 tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. ISO 45001 perustuu PDCA-malliin (plan, do, check, act), joka korostaa systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista, ja se on yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmästandardien (ISO 9001 ja ISO 14001) kanssa.