Kustannussäästöt tärkeimpiä syitä tukipalveluiden ulkoistamiseen

Coor Service Managementin teettämän tutkimuksen mukaan organisaatioiden tukipalvelujen ulkoistamiseen suhtaudutaan yhä positiivisemmin. Seitsemällä kymmenestä on positiivisia kokemuksia ulkoistamisesta. Tärkeimmät ulkoistamisen syyt liittyvät kustannustehokkuuden parantamiseen.

Tutkimusyritys Demoskop toteutti Coor Service Managementin toimeksiannosta tutkimuksen, jossa selvitettiin yksityisen ja julkisen sektorin tukipalveluiden ulkoistamiseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä Pohjoismaissa. Kysely lähetettiin 295 suurelle yritykselle ja 226 julkishallinnon päättäjälle kuluvan vuoden heinä–elokuussa.

Suomalaiset päättäjät suhtautuvat positiivisimmin ulkoistamiseen

Pohjoismaassa suhtaudutaan yleisesti yhä positiivisemmin tukipalveluiden ulkoistamiseen. Noin puolet vastaajista arvioi ulkoistettavien palveluiden määrän kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana.

Positiivisimmin ulkoistamiseen suhtaudutaan Suomessa ja Ruotsissa. Seitsemällä kymmenestä suomalaisesta vastaajasta on erittäin tai melko positiivisia kokemuksia tukipalveluiden ulkoistamisesta.

– Taantumasta huolimatta vuoden 2009 liikevaihtomme tulee kasvamaan noin 20 %, mikä kertoo lisääntyneestä kiinnostuksesta ulkoistamispalveluihin, toteaa Coor Service Management Suomen toimitusjohtaja Martin Forss.

Suomessa tukipalveluja ulkoistetaan enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Tavallisimmin ulkoistetaan yksittäisiä palveluita, kuten jätehuolto, siivous, vartiointi tai kiinteistöpalvelut. Muissa maissa yritykset ostavat enemmän kokonaispalvelupaketteja, jotka sisältävät sekä tukipalveluiden johtamista että kehittämistä.

Kustannustehokkuuden tavoitteleminen tärkein syy ulkoistamiseen

Tukipalveluiden kustannustehokas hoitaminen sisäisesti koetaan suurimpana haasteena. Vuonna 2008 toteutettuun tutkimukseen verrattuna kustannussäästöjen merkitys on kasvanut ulkoistamiseen liittyvässä päätöksenteossa. Sisäisten palvelujen ja tukipalvelujen osuus yrityksen kokonaiskustannuksista on keskimäärin 12 %.

Osuus on hieman pienempi kuin viime vuonna, mutta 62 % vastaajista kertoi, että heidän organisaatiossaan vaaditaan kustannussäästöjä tukipalvelujen osalta. Tärkeitä ulkoistamisen syitä ovat myös mahdollisuus muuttaa kiinteät kustannukset muuttuviksi kuluiksi sekä investointien siirtäminen ulkopuoliselle yhteistyökumppanille.

Yli puolet vastaajista on kiinnostuneita hankkimaan palvelut yhdeltä toimittajalta

Vaikka kustannussäästöt ovat tärkein syy tukipalveluiden ulkoistamiseen, toinen painava syy on yrityksen halu keskittyä ydinliiketoimintaansa. Parhaiten se onnistuu keskittämällä tukipalvelut yhdelle toimittajalle. Keskimäärin puolet vastaajista piti etuna käyttää yhden yrityksen palveluja eri tukipalveluiden toteuttamiseen. Tutkimus vahvistaa, että kokonaispalvelusopimuksen hyödyt ovat suuret.

– Tukipalveluiden toteuttaminen ei lähde ainoastaan yksittäisten palvelujen taloudellisemmasta ja tehokkaammasta toteutuksesta. Tukipalveluiden kokonaiskonsepti mahdollistaa synergiaetuja ja parantaa tehokkuutta monella eri tasolla yrityksessä, sanoo Martin Forss.

Lisätietoja:

Martin Forss, toimitusjohtaja, Coor Service Management, p. 010 234 3412, martin.forss@coor.com

Kirsi Bergman, HR- ja viestintäpäällikkö, Coor Service Management, p. 010 234 3410, kirsi.bergman@coor.com