Coorin Vuosikertomus 2020

Coorin vuosikertomus 2020 on julkaistu. Kerromme siinä kattavasti viime vuoden tapahtumista. Vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin.

”Coorin vahvuutena on kyky vastata eri toimialoilla toimivien ja eri tyyppisten asiakkaiden palvelutarpeisiin. Asiakaslähtöisyys ja joustavuus ovat koko palvelutuotannon lähtökohtana. Coorin vahvat arvot ja coorilaisten vankkumaton palveluasenne näkyvät omassa ja asiakkaidemme arjessa joka päivä”, Coorin Suomen-toimitusjohtaja Marcus Karsten toteaa.

Pandemia vaikutti voimakkaasti myös Coorin toimintaan viime vuoden aikana. Tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi nousi henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen. Sen seurauksena Coorissa panostettiin voimakkaasti sekä aktiiviseen asiakasviestintään että sisäisen tiedonkulun varmistamiseen koko kuluneen vuoden ajan. 

”Pandemia oli ilman muuta merkittävin viime vuoteen vaikuttanut asia, mutta samalla pystyimme edistämään monia muita meille tärkeitä asioita. Jatkoimme asiakkuuksiemme kehittämistä valtakunnallisesti ja tarjosimme henkilöstöllemme mahdollisuuksia vahvistaa omaa osaamistaan. Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys nousivat, mikä oli erityisen ilahduttavaa kuluneena, erittäin poikkeuksellisena vuonna”, Karsten sanoo.

Myönteistä kehitystä pandemiasta huolimatta

Vuonna 2020 Coorin liiketoiminnassa Suomessa tapahtui pandemiasta huolimatta monia myönteisiä asioita. Coor vahvisti uusien asiakkuuksien myötä asemaansa valtakunnallisena kokonais- ja kiinteistöpalvelujen toimittajana. Kannattavuus parani edellisvuodesta, mikä oli seurausta proaktiivisista toimenpiteistä kannattavan kulurakenteen varmistamiseksi.

Tapaturmataajuuden kehitys jatkoi aiemmin alkanutta positiivista suuntaansa, ja sairauspoissaolot vähenivät. Koko henkilöstön turvallisuustietoisuus on noussut entisestään. Lisäksi panostukset henkilöstön ja esimiesten osaamisen kehittämisen osalta muun kehitystyön ohella olivat viime vuoden keskeisimpiä painopistelueita.

”Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta onnistuimme säilyttämään liiketoimintamme vakaana. Olen erittäin ylpeä kaikista työntekijöistämme, joiden ansiokas toiminta ansaitsee erityismaininnan. Henkilöstömme varmisti vastuullisella toiminnallaan oman, toistensa ja asiakkaidemme turvallisuuden päivästä toiseen koko viime vuoden ajan”, Marcus Karsten sanoo. 

Lue vuosikertomus englanniksi tästä.

Lue vuosikertomus ruotsiksi tästä.