Coor Liittyy YK:n Global Compact Paikallisverkostoon

Coor Suomi on liittynyt mukaan maailman suurimman yritysvastuualoitteen, YK:n Global Compactin, Suomen verkostoon.

YK:n Global Compact on vuonna 2000 käynnistetty yritysvastuualoite, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa kaikkialla maailmassa. Aloitteessa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet kymmeneen vastuullisen yritystoiminnan periaatteeseen, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja korruption torjumiseen, sekä kehittämään liiketoimintansa vastuullisuutta.

”Vastuullisuustyö on tärkeä osa strategiaamme, ja tavoitteenamme on tulla aidosti vastuulliseksi yritykseksi. Sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteemme ovat yhtä tärkeitä kuin liiketoiminnallisetkin tavoitteemme. Global Compactin paikallisverkostoon liittymisen myötä vastuullisuustyömme jatkuu entistä vahvemmalla pohjalla”, Coor Suomen kehitys- ja hankintajohtaja Anni Toikka sanoo.

Coor tekee tinkimätöntä vastuullisuustyötä ja on mukana monissa tärkeissä hankkeissa, kuten Science Based Targets -aloitteessa. Lue lisää vastuullisuustyöstämme täältä: https://www.coor.fi/vastuullisuus/.

Global Compactin 10 periaatetta

Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Lue lisää YK:n Global Compact aloitteesta