Coorin nettonolla 2040 -suunnitelma validoitu
Vastuullisuus

Coorin nettonolla 2040 -suunnitelma hyväksytty

Science Based Targets -aloite (SBTi) on tarkastanut Coorin nettonolla 2040 -suunnitelman ja vahvistanut, että se on linjassa tieteelliseen näyttöön perustuvien vaatimusten kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nettonollapäästöjen saavuttaminen on tällä hetkellä kunnianhimoisimpia ilmastotoimia, joita yritys voi tehdä. SBTi:n määrittelemän standardin mukaan Science Based Targets -aloitteeseen sitoutuneiden yritysten on saavutettava nettonollapäästöt viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme tunnistaneet kolme avainkohtaa: oman toimintamme aiheuttamat päästöt, vastuullisemmat valikoimat ravintoloissamme sekä kiertotalouden edistäminen niin omassa kuin alihankkijoidenkin liiketoiminnassa.

‒ Se, että kolmas osapuoli on validoinut nettonolla 2040 -suunnitelmamme, osoittaa jälleen kerran, että keskitymme oikeisiin asioihin vastuullisuustrategiassamme. Tämä on yksi niistä asioista, joita teemme varmistaaksemme, että yrityksemme täyttää myös tulevaisuuden tarpeet ja säilyttääksemme johtavan asemamme kiinteistöpalvelualalla Pohjoismaissa, sanoo Coorin konsernijohtaja AnnaCarin Grandin.

Coorin pitkän aikavälin ilmastotavoitteena on vähentää absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä scope 1, 2 ja 3 -alueilla 90 % vuoden 2018 lähtötasosta vuoteen 2040. Jäljelle jäävät päästöt, joita Coor ei voi vähentää, kompensoidaan yrityksen arvoketjun ulkopuolella.

‒ Olemme aloittaneet kunnianhimoisten ilmastotavoitteidemme toteuttamisen ja muun muassa aloittaneet ajoneuvokantamme sähköistämisen, siirtyneet käyttämään uusiutuvaa sähköä ja valinneet yhteistyökumppaneiksemme toimittajia, joilla on yhtä kunnianhimoiset ilmastotavoitteet kuin meillä. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että meillä on vielä suurempi muutos edessämme ja että meiltä yrityksenä, mutta myös asiakkailtamme, toimittajiltamme ja koko yhteiskunnalta, vaaditaan paljon. Meidän kaikkien kannettava oma kortemme kekoon 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi, Grandin korostaa.

Coor on myös sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä scope 1 ja 2 -alueilla 75 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasosta. Lisäksi Coorin tavoitteena on, että 75 % yrityksen hankintojen, kuljetusten ja jakelun päästöistä tulee yrityksiltä, joiden ilmastotavoitteet ovat saaneet Science Based Targets -hyväksynnän.

‒ Coor on muutokseen valmis yritys, ja meillä on syvälle juurtunut tahto luoda vastuullisia palveluita. Haastamme jatkuvasti itseämme löytämään tapoja vähentää toimintamme ilmastovaikutuksia, tavaran ja palveluiden kuljetuksista ilmastoystävällisempien palvelujen kehittämiseen. Yhteistyömme innovatiivisten startup-yritysten kanssa on meille suureksi avuksi tässä työssä samoin kuin kykymme omaksua uutta teknologiaa. Useissa osissa liiketoimintaamme esimerkiksi käytetään tekoälyä päivittäin, Grandin kertoo.