Vastuullisuus

Miten onnistutaan työturvallisuustyössä?

Tapaturmataajuus 2,7, kun se toimialalla on keskimäärin yli 30. Coor Suomessa kiinnitettiin huomio vuosi sitten toden teolla työturvallisuuteen, ja panostus on tuottanut hedelmää.

Coor Suomen tapaturmataajuus putosi merkittävästi vuonna 2023. Kun se vuoden 2022 lopussa oli vielä 13,2, oli se vuoden 2023 lopussa 2,7. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1200 työntekijän organisaatiossa sattui viime vuonna ainoastaan neljä poissaoloon johtanutta tapaturmaa, kun niitä vuonna 2022 oli 19. Toimialan keskimääräinen tapaturmataajuus on yli 30, joten lukema on reilusti keskiarvon alapuolella.

”Turvallisuus tehdään yhdessä. Kun kaikki sitoutuvat turvallisuuden kehittämiseen, on tulos tämä. Olen iloinen siitä, että vastuuta otetaan kaikilla rintamilla, ja näen, että meillä kaikilla on aito halu huolehtia siitä, että meillä on turvallista töissä”, toimitusjohtaja Marcus Karsten toteaa.

Ennakoiva turvallisuustyö

Yhtenä syynä hienon turvallisuuskehityksen takana voidaan nähdä panostus ennakoivaan turvallisuustyöhön; siinä tehtiin iso harppaus eteenpäin viime vuoden aikana.

”Vuonna 2023 Coor Suomessa tehtiin 30 % enemmän turvallisuushavaintoja edelliseen vuoteen verrattuna. Safety walkien määrä kasvoi puolestaan 105 %:lla. Turvallisuuden kehittämisessä ei myöskään keskitytty pelkästään virheiden eliminointiin, vaan aihetta lähestyttiin positiivisuuden kautta tuomalla esiin onnistumisia. Uutena keinona otimme käyttöön positiiviset turvallisuushavainnot”, työturvallisuuspäällikkö Toni Pelin sanoo.

Onnistuminen työturvallisuustyössä edellyttää myös sitä, että järjestelmät ja toimintatavat ovat kunnossa. Viime vuoden aikana on kehitetty mobiiliraportointia, riskien arvioinnin systematiikkaa, parannettu työsuojelun ja työkykyjohtamisen yhteistyötä sekä luotu keskitetysti materiaalia tiimien turvavartteihin.

”Vaikka tilanne on tällä hetkellä todella hyvä, emme kuitenkaan halua tuudittautua siihen liikaa. Tänä vuonna käynnistämme muun muassa esihenkilöiden turvallisuustunnit, joilla pyrimme tukemaan heitä turvallisuuden johtamisessa arjessa”, Pelin kertoo.

Positiivisuuden kierre

Hyvä ruokkii hyvää niin työturvallisuudessa kuin muillakin osa-alueilla, ja positiiviset asiat johtavat helposti toisiin positiivisiin asioihin.

”Olemme ylpeitä siitä, että pystymme tarjoamaan työntekijöillemme turvallisen työpaikan ja -kulttuurin. Saamme siitä hyvää palautetta myös asiakkailtamme, jotka edellyttävät palveluntoimittajaltaan sitoutumista turvalliseen työskentelyyn”, Karsten kiteyttää.