Toimittajien Code of Conduct

Coorin toimittajille laatimassa Code of Conductissa kuvataan ne periaatteet, joita Coorin toimittajien ja alihankkijoiden tulee noudattaa.

Coor asettaa korkeat vaatimukset omalle toiminnalleen ja ottaa kauaskantoisesti vastuuta oman toimintansa vaikutuksista, jotka kohdistuvat ympäristöön, ympäröivään yhteiskuntaan ja asiakkaiden toimintaan. Toiminnan tulee olla ammattimaista, varmaa ja ympäristöä säästävää. Sen tulee täyttää kaikki toiminnalle asetetut lainsäädännölliset sekä toimiala- ja sopimuskohtaiset vaatimukset. Coorin tavoitteena on lisäksi olla vastuullinen ja kehittyvä työnantaja. Asetamme samat korkeat vaatimukset omille toimittajillemme ja alihankkijoille.

Whistleblowing-palvelu rikkomuksista ilmoittamiseen

Käytössämme on palvelu, jonka avulla sekä oma henkilöstömme että kaikki toimittajamme voivat nimettömästi ilmoittaa havaitsemistaan Code of Conductiin liittyvistä rikkomuksista.

Palvelun tuottaa ulkopuolinen taho, ja se on saatavilla suomen ja pohjoismaisten kielten lisäksi englanniksi, viroksi, puolaksi, unkariksi, hollanniksi ja ranskaksi. Palveluun lähetetyt viestit suojataan salaustekniikalla. Näin varmistamme viestien nimettömyyden, minkä jälkeen viestit lähetetään Coorin lakiasiainosaston käsiteltäväksi.

Siirry whistleblowing-palveluun tästä