Asiakkaamme

SSAB

Fossiilivapaa teräksentuotanto on terästeollisuuden suurin mullistus sitten masuunien keksimisen. SSAB:n kiinteistöhuoltokumppanina Coor on tehnyt yhteistyötä muuttuvassa toimintaympäristössä jo 10 vuoden ajan. Kaiken toiminnan lähtökohta on työturvallisuus.

SSAB:n Raahen tehdas

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö ja johtava erikoislujien terästen toimittaja. Tuotantolaitoksia on Suomen lisäksi Ruotsissa ja USA:ssa, ja niistä suurin on Raahen tehdas. Tehdas on iso osa Raahen kaupunkia, ja sen mittasuhteet ovat valtavat: tehdasalue on pinta-alaltaan 500 hehtaaria, alueella on 40 km teitä ja 30 km rautateitä, ja siellä toimii muuan muassa satama, paloasema, voimalaitos ja yksi Suomen suurimmista laboratoriokokonaisuuksista. SSAB:n omia työntekijöitä on 2500 ja ulkopuolisia palvelutoimittajia 500.

Coor on aloittanut Raahen tehdasalueen kiinteistöhuollon palveluntuottajana vuonna 2012, ja toimintamalleja on kehitetty yhteistyössä alusta alkaen. Coorin vastuulla on kiinteistöjen ennakkohuolto, palvelupyyntöjen suorittaminen ja muuttopalvelu.

– Toimimme ennakkohuoltokalenterin mukaan: kierrämme rakennuksia, korjaamme pikku viat saman tien ja raportoimme muut epäkohdat eteenpäin”, palvelupäällikkö Tero Översti sanoo. ”Tehdasalueella on noin 500 rakennusta ja pelkästään ovia on noin 8000, joten työsarkaa riittää. Työtehtävät ovat monipuolisia ovien hitsaamisesta rännien puhdistamiseen ja sähköpöytien asentamiseen.

Arvostamme Coorin paikallistuntemusta ja kokemusta tehdasalueelta. Alue on laaja, kiinteistömassa on suuri ja toimintaa ja riskitekijöitä on paljon. Tehdasalueen rakennukset ja ympäristö eroavat aika paljon perinteisestä kiinteistöhuollosta, ja työ vaatii monipuolista osaamista.

SSAB:n kiinteistöpäällikkö Pertti Viholainen

SSAB:n tavoitteena on päästä suurelta osin eroon oman tuotantonsa hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030. Muutos on merkittävä, koska teräksen tuotanto vaatii paljon energiaa ja se aiheuttaa tällä hetkellä noin 7 % kaikista Suomen hiilidioksidipäästöistä.

– Teräksen tuotannossa on tällä hetkellä käynnissä suurin muutos sitten masuunien keksimisen, Pertti Viholainen toteaa.

Työturvallisuus kaiken lähtökohta

Työturvallisuus on SSAB:lla kaiken toiminnan keskiössä, ja siihen panostetaan suuresti. Jatkuva turvallisuustyö ja siihen liittyvät turvakierrokset, tiimien turvavartit, turvallisuushavainnot ja turvallisuusviestintä ja -koulutukset ovatkin kantaneet hedelmää ja LTIF-lukema eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä suhteutettuna miljoonaan työtuntiin on ollut jatkuvassa laskussa 1970-luvulta lähtien, ja vuonna 2021 lukema oli kaikkien aikojen matalin, 0,51.

Turvallisuustyöhömme sitoutetaan yhä enemmän myös ulkopuolisia palveluntuottajia.

SSAB:n kiinteistöpäällikkö Pertti Viholainen

Coorin kiinteistöhuolto

Coor on joustava yhteistyökumppani asiakkaidemme kiinteistöjen hoidossa ja huolehtii kiinteistöjen arvosta koko elinkaaren ajan. 

Kaikki {{category}}