Edut yhteistyöstä Coorin kanssa

Tehtävänämme on optimoida ja kehittää palveluja asiakkaidemme tarpeiden ja haasteiden pohjalta. Haluamme tuottaa älykkäitä palveluratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa ja vahvistavat entisestään asiakkaidemme kilpailukykyä.

1. Lisää aikaa ydintoimintaan

Kun tukitoiminnan operatiivinen vastuu annetaan asiantuntijalle, aikaa ja voimavaroja vapautuu oman ydintoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

2. Säästöjä

Kun tukitoiminnan operatiivinen vastuu annetaan asiantuntijalle, aikaa ja voimavaroja vapautuu oman ydintoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

3. Lisää joustavuutta

Erilaiset markkinatilanteet luovat erilaisia haasteita. Joustavien sopimusratkaisujemme ansiosta palvelutasoa ja palveluiden laajuutta on helppo laajentaa tai supistaa liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten ja asiakkaan tarpeiden mukaan – nyt ja tulevaisuudessa.

4. Erityisosaamista

Asiakkaat hyötyvät kokemuksestamme ja huippuosaamisestamme monilla tärkeillä palvelualueilla. Käytössämme ovat laadukkaat ja tehokkaat prosessit ja menetelmät, joita tukevat palveluntoimituksen tarpeisiin räätälöidyt nykyaikaiset IT-järjestelmät.

5. Oma-aloitteisia parannustoimenpiteitä

Meillä Coorissa toteutuu vahva aloitekulttuuri, ja luomme asiakkaille lisäarvoa ehdottamalla oma-aloitteisesti palveluntoimitusta kehittäviä parannus- ja muutosehdotuksia.

6. Yksinkertaista ja helppoa

Räätälöimme palveluorganisaatiomme ja palveluntoimituksemme aina asiakaskohtaisesti. Nimetty yhteyshenkilö vastaa kaikkien palvelujen toimivuudesta. Otamme aidosti vastuun palvelukokonaisuudesta - niin taktisista kuin operatiivisistakin asioista sekä palveluntoimituksen seurannasta. Sen ansiosta asiakkaidemme on helppo valvoa toimintaa sekä tehdä sen pohjalta strategisia päätöksiä.

7. Sitoutunutta henkilöstöä

Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää toimintaa ja kehittyä palvelualan ammattilaisena. Sen ansiosta työntekijämme ovat työhönsä sitoutuneita ja työstään innostuneita.