Toimintatapamme

Coorilla on neljä selkeää painopistealuetta, vahva kokonaisnäkemys ja pitkä kokemus haastavien palveluntoimitusten hallinnasta. Ne takaavat yhdessä joustavan ja kustannustehokkaan palvelun, joka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaslähtöisyys

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka perustuvat asiakaslähtöisyyteen ja joustavaan palveluntoimitusmalliin.

Olemme riippumattomia alihankkijoista, mikä tekee yhteistyökumppaneiden valinnasta joustavaa. Asiakkuuden lähtökohtana on aina selkeä ja joustava sopimus, joka sallii ajan myötä tehtävät muutokset. Määrittelemme kullekin asiakkaallemme asiakaskohtaiset tunnusluvut, joiden toteutumista seuraamme ja joista raportoimme säännöllisesti.

Seurattavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi veden- ja energiankulutus, käyttöaste (pinta-ala), vasteajat, virheettömyys, kahvinkulutus, parannusehdotusten lukumäärä sekä asiakastyytyväisyys. Luomme asiakkaan erityistarpeiden ja -haasteiden pohjalta joustavan palveluntoimituksen, joka tukee asiakkaan ydintoimintaa optimaalisesti. Pyrimme luomaan pitkäaikaisia ja tiiviitä asiakassuhteita ja vastuullamme on palveluntoimituksen jatkuva kehittäminen.

Palvelu

Palvelu on Coorin ydintoimintaa. Käytämme palvelulähtöisiä menetelmiä ja prosesseja, joita tukevat tehokkaat IT-pohjaiset ratkaisut, erityisasiantuntemus sekä vahva palvelukulttuuri.

Palvelu on Coorin ydintoimintaa, joten päähuomio on luonnollisesti palveluntoimituksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tukijärjestelmämme ja työskentelyprosessimme ovat täysin palvelulähtöisiä. Noudatamme palveluntoimituksessamme järjestelmällistä mallia, joka takaa laadun ja tehokkuuden koko palveluprosessissa – aina työtilauksen saapumisesta työn toteuttamiseen ja raportoimiseen. Luomme aktiivisesti vahvaa palvelukulttuuria ja panostamme koko henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen.

Kustannustehokkuus

Olemme kustannustietoisia ja hyödynnämme aktiivisesti synergioita sekä mittakaavaetuja. Kun yhdistämme tähän jatkuvat parantamisen kulttuurin ja toiminnan tehostamisen, säästöjä syntyy takuuvarmasti.

Investoimme jatkuvasti nykyaikaisiin ja palvelulähtöisiin järjestelmiin, hyödynnämme luotettavia prosesseja ja käytämme tehokkaita työtapoja voidaksemme tarjota kustannustehokasta ja ammattitaitoista palvelua.

Kun lisäämme tähän synergia- ja mittakaavaedut, voimme taata jatkuvia tulosparannuksia. Coorissa on muutosjohtamisen erityisasiantuntemusta, jonka avulla voimme tunnistaa kehitysmahdollisuudet ja luotsata tarvittavaa muutostyötä.

Kehitys

Ylläpidämme jatkuvan parantamisen kulttuuria. Teemme ja seuraamme omaa ja asiakkaidemme toimintaa kehittäviä parannusehdotuksia. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme sekä luomme uusia konsepteja ja entistä parempia ratkaisuja palveluntoimituksen tehostamiseksi.

Meillä on vankka kokemus muutosjohtamisesta, ja teemme aktiivista ja järjestelmällistä parannustyötä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme ottaa täyden vastuun palveluntoimituksen kehittämisestä.
 

Toteutamme vuosittain asiakastutkimuksen sekä useita pienempiä asiakastyytyväisyyskyselyjä, joiden tuloksia käytämme kehitystyömme perustana.

Coorilla on yksittäisten palveluiden erityisosaamista, ja kehitämme koko ajan uusia konsepteja ja ratkaisuja asiakkaidemme hyväksi. Keräämällä aloitteita ja parannusehdotuksia koko henkilöstöltä ja pitämällä palvelutoiminnan kehityksen omissa käsissämme voimme luoda aitoa lisäarvoa asiakkaillemme.