Kahdeksan hyvää syytä ulkoistaa palvelutoiminta

Yhä useammat yksityisen ja julkisen sektorin toimijat haluavat ulkoistaa palvelutoimintansa ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Olemme selvittäneet yleisimmät syyt ulkoistamiselle.

Ulkoistamisen syyt tärkeysjärjestyksessä

Yksityisen ja julkisen sektorin päättäjien* mukaan palvelutoimintojen ulkoistamisen yleisimmät syyt ovat tärkeysjärjestykseen asetettuna seuraavat:

 • Ulkoistaminen tuo kustannussäästöjä yritykselle/yhteisölle.

 • Ulkoistamisen myötä on mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta.

 • Ulkoistaminen parantaa laatua ja palvelua.

 • Ulkoistamisen seurauksena välttämättömien muutosten toteuttaminen on helpompaa.

 • Ulkoistaminen tekee kiinteistä kustannuksista joustavia.

 • Ulkoistaminen lisää henkilökunnan kehittymismahdollisuuksia.

 • Ulkoistamisen avulla voidaan yhtenäistää työtapoja.

 • Ulkoistamisen myötä investointivastuu siirtyy ulkopuoliselle toimijalle.

Omaan palvelutoimintaan liittyvät haasteet

Kysyimme samoilta päättäjiltä, mikä on heidän mielestään suurin haaste, jos palvelutoimintaa toteutetaan omin voimin. Vastauksissa toistuivat seuraavat asiat:

 • uusien ideoiden ja ratkaisujen kehittämiseen ei jää aikaa

 • kustannukset ovat liian suuret

 • palvelutoiminta uhkaa niellä liikaa aikaa ydintoiminnalta

 • sisäisten palveluiden tehokkaaseen johtamiseen ja kehittämiseen ei ole riittävästi osaamista omassa organisaatiossa.

 * Markkinatutkimus, jonka tutkimusyritys Demoskop toteutti Coorin toimeksiannosta kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2009.