Tähtiasenne On Avain Menestykseen Coorilla

Tähtiasenne on coorilaisten sydän ja tapa tehdä töitä. Se pohjautuu Coorin arvoihin ja näkyy coorilaisten työssä joka päivä.

Tähtiasenne on coorilaisten tapa tehdä töitä.

Tähtiasenne on coorilaisten sydän

Tähtiasenne on coorilaisten peliasenne tai joukkuehenki. Sen avulla onnistumme yksilöinä, yhdessä ja asiakkaiden kanssa. Tarvitsemme Tähtiasennetta arjen työssä joka päivä. 

Tähtiasenne muodostuu kolmesta eri osa-alueesta:

Olen ammattilainen

Olen ylpeä työstäni. Haluan kehittyä ja kehittää. Käyttäydyn ammattimaisesti ja näytän ammattilaiselta. Hyvä työilmapiiri ja oikea asenne lähtevät meistä itsestämme. Jos arvostamme omaa työtämme, muutkin arvostavat sitä. Ammattilaisuuden ja ammattiylpeyden pohjana on se, että hallitsemme työmme. Saamme koulutusta työtehtäviin, ja hankimme osaamista tarvittaessa lisää, joko koulutuksista tai työssä oppimalla.

Muiden ihmisten huomioiminen lähtee tavallisista käyttäytymissäännöistä eli siitä, että tervehdimme, olemme ystävällisiä ja annamme kiitosta muille. Myös asiallinen pukeutuminen ja siisteys ovat osa ympäristön ja muiden huomioonottamista. Se, että pukeudumme kuin ammattilaiset ja käytämme oikeita työvälineitä, kertoo siitä, että pidämme itseämme ammattilaisena.

Olen coorilainen

Pidämme yhdessä huolta toisistamme, työturvallisuudestamme, työympäristöstämme ja työvälineistämme. Noudatamme yhdessä sovittuja toimintatapoja, Coorin arvoja sekä käytämme työvälineitä, joilla varmistamme hommien sujuvuuden. Olemme aktiivisia: ennakoimme, suunnittelemme ja kehitämme.Työ Coorissa on yhdessä tekemistä. Jotta ison porukan yhteistyö toimisi hyvin ja kaikilla olisi mukavaa töissä, meidän täytyy pitää yhdessä huolta toisistamme ja asioiden sujumisesta.

Tarvitsemme ”kaveria ei jätetä” -henkeä. Huolehdimme osaltamme siitä, että pääsemme työpäivän jälkeen terveinä ja hyvillä mielin kotiin. Kun työympäristömme ja -välineemme ovat kunnossa ja oikeilla paikoillaan, viihdymme paremmin, ja työmme on turvallisempaa. Työympäristömme on meidän käyntikorttimme osaamisestamme.

Olen asiakasta varten

Teemme laadukkaasti, mitä lupaamme. Meihin on helppo olla yhteydessä ja olemme myös itse yhteydessä asiakkaaseen. Otamme palautteen vastaan ja kehitämme asiakassuhdetta jatkuvasti. Asiakas on tyytyväinen, kun teemme hyvin sen, mitä olemme luvanneet. Asiakkaan ja asiakastarpeen ymmärtäminen lähtee siitä, että kuuntelemme asiakasta sopimuksentekovaiheesta käytännön päivittäiseen työhön asti. Emme voi tietää, mitä asiakas odottaa, toivoo ja ajattelee, jollemme kysy ja kuuntele häntä.

Sopimuksissamme lukee se, mitä olemme luvanneet asiakkaalle. Se on työmme lähtökohta. Usein asiakas kuitenkin arvostaa sitä, että sovitun lisäksi olemme aktiivisia ja oma-aloitteisia – olipa kyse siitä, että ehdotamme heille uusia palveluita, toimintatapoja tai kerromme huomaamistamme asioista.